Prodejna

Jak vypadá prodejna budoucnosti?

Tématem letošního kongresu Samoška byla digitalizace a automatizace prodejen. I když odpověď, jaká je prodejna budoucnosti, zde nezazněla, ledacos naznačila. A je to zajímavé.

Přečtěte si, jakým směrem se ubírá vývoj maloobchodu, jakou roli v tom hrají nové technologie a jaké místo má lidský personál.

Zachrání venkov automatické prodejny?

Významný prostor včetně hlavní diskuse byl věnován automatickým prodejnám. I když na první pohled toto řešení vypadá jako monolit, existuje několik odlišných variant.

Plně automatická prodejna v režimu 24/7 je spíš výjimkou. Daleko více je uplatňován tzv. hybrid, kdy se prodejna po určitý čas provozuje s obsluhou a po zbytek doby jako automatická. I zde se ale najdou různé varianty:

  • klasická obslužná prodejna, která je po zavírací době přizpůsobena k automatickému prodeji (většinou ve městech)
  • prodejna, která je koncipována jako automatická, ale je zde po určitou dobu prodavač (většinou na venkově)
  • prodejna, která je koncipována jako automatická, ale je zde po určitou dobu prodavač, automatický provoz je časově omezen, třeba do 22 hodin (také na venkově)
„Prodavačům poskytuje víc prostoru, aby mohli se zákazníky komunikovat a aktivně jim prodávat.“

Nová role obcí

Zajímavým fenoménem je, že do oboru vstupují obce. Buď automatickou prodejnu provozují, nebo ji zřídí a pronajímají. Řeší tak situaci, kdy se na venkově podnikatelům nevyplatí do prodejny investovat a provozovat ji.

Zaujala mě také zkušenost z malých obcí, kterou jeden z diskutujících nazval „externí spižírna“. Lidé si zvykli chodit do automatických prodejen i několikrát denně, vždy když něco potřebují.

Budeme tedy bez obsluhy?

Zdálo by se tedy, že budoucnost je bezobslužná. Ale nemusí to tak být. Hned v úvodní přednášce, která byla jinak hodně teoretická a technická, zazněl jeden velmi zajímavý podět. Totiž aby obchodníci sice z hlediska digitalizace a automatizace zhodnotili své prodejní procesy, ale tam, kde se stýká člověk s člověkem, nezasahovali.

Vychází nám z toho model prodejny, která využívá nejmodernější technologie, ale ne primárně k tomu, aby se obchodník zbavil personálu. Naopak se tím prodavačům poskytuje víc prostoru, aby mohli se zákazníky komunikovat a aktivně jim prodávat. Jako příklad můžeme uvést třeba nákup s obsluhou, zakončený automatickou pokladnou.

Čas pro prodejní asistenty

Komunitní charakter venkovských prodejen zas inspiruje k zavedení „prodejních asistentů“. To mohou být jak klasičtí prodavači (ovšem v trochu odlišné roli), tak dobrovolníci, kteří si třeba i bez nároku na odměnu v určitou dobu povídají se zákazníky, pomohou jim s nákupem atd.

A prodejní asistenty, i když v trochu jiné roli, je možné zavést i klasických samoobsluhách. Mluvil jsem o tom už někdy před 15 lety, ale právě nové technologie vytvářejí lepší podmínky pro jejich nasazení (viz také 📖 e-book Aktivní prodej v prodejně).

Jaká nás tedy čeká budoucnost? Řekl bych, že pestrá. Všechny uvedené formy se vyvíjejí vedle sebe. Jak je vidět, automatizace nevytlačuje klasické prodejny, ale nahrazuje je tam, kde se nedokáží uživit. A digitalizace jim naopak pomáhá dostat se vyšší úroveň prodeje, včetně jeho kultury. Já jsem tedy v tomto optimista. A když využijete mých služeb, můžete se na vlně optimismu svézt také:

 
Autor: Miloš Toman
Miloš Toman

Jsem autorem knih o intuitivním marketingu a managementu s více jak 30 let zkušeností z podnikání, prodeje a marketingu. Proto vám mohu doporučit své Konzultace, Školení Aktivního prodeje a Akcelerátor prodeje.