Co je Aktivní marketing a prodej

Každý chce mít lepší výsledky. V podnikání, marketingu, prodeji. Ale většinou ne za cenu vysokých nákladů, pracnosti a časové náročnosti. A tak se často raději zůstává u zastaralých metod a nástrojů. Teď už to není zapotřebí. Je zde Aktivní marketing a prodej.

Aktivní marketing a prodej a jsou založené především na znalosti toho, jak zákazníci skutečně myslí a jak se rozhodují. A to jak v marketingu, tak v oblasti B2B nebo B2C prodeje. Místo investic a časově náročných postupů zde fungují chytrá řešení. Místo peněz znalosti.

Znalostní nástroje využívané v Aktivním marketingu a prodeji:

  • působení na instinkty
  • působení na smysly
  • využití emocí
  • aktivní komunikace
  • loajalita zákazníků

Podloženo a ověřeno

Myšlenkové pochody a způsoby rozhodování lidí jsou ověřeny stovkami výzkumů behaviorálních vědců, ale také technickými metodami, jako je skenování mozků prostřednictvím gMRI. A v neposlední řadě jsem si je ověřil i za více jak 30 let své praxe. Aktivní marketing proměňuje tyto vědomosti v prakticky použitelné nástroje.

Použití v marketingu

Klasický „kotlerovský“ marketing marně usiluje o předvídatelnost, dosaženou analyzováním dat. Instinktivní a emoční reakce jsou mnohem spolehlivější a docela přesně víme, jak lidé zareagují. Účinky Aktivního marketingu jsou tedy předvídatelné.

Použití v B2C prodeji

V Aktivním prodeji jsou znalosti využívány pro komplexní působení na zákazníky. Dosahuje se tak podstatně vyšší účinnosti oproti starým způsobům prodeje, založeným pouze na cenovém pobízení. Jestliže výzkumy uvádějí, že až 83 % nákupních rozhodnutí vznikne v prodejně, pak s Aktivním prodejem máte možnost tento objem nákupu významně ovlivnit.

Použití v B2B prodeji

Proti zastaralému a málo účinnému důrazu na kvality produktu, nátlak a cenové vyjednávání se Aktivní prodej zaměřuje především na osobu zákazníka, jeho naladění a před-svědčení. Kromě jiného tak snižuje tlak na ceny a snižuje stres obchodníků.

Začněte s Aktivním marketingem a prodejem

Pošlete poptávku na školení

Zaveďte Aktivní prodej do vaší praxe

Použijte AMP Map

Konzultujte nasazení Aktivního prodeje

Kontaktujte mě pro další informace