Co je Aktivní prodej

Když se řekne aktivní prodej, lidé si obvykle představí prodavače, kterému se pusa nezastaví. Ano, i to do něj patří. Ale není to všechno. Významnou součástí jsou další dvě složky: smyslový marketing a emoční a instinktivní prodej.

Ve starém způsobu prodeje se používají ceny. V novém Aktivní prodej.

Nástroje využívané v Aktivním prodeji

V Aktivním prodeji vycházíme ze znalosti, jak zákazníci myslí a jak se rozhodují. Jsou podepřeny jak vědeckými poznatky, tak praktickými zkušenostmi.

Smyslový marketing

 • působení na jednotlivé smysly (zrak, sluch, čich, chuť, hmat)
 • propojení smyslů s prodejem
 • úprava interiérů, smyslový soulad

Instinktivní marketing

 • obranné instinkty
 • stádní efekt
 • zrcadlový efekt
 • pravidlo reciprocity
 • fungování dopaminu

Emoční marketing

 • potřeba sounáležitosti
 • potřeba uznání
 • potřeba seberealizace

Aktivní komunikace

 • komunikace v místě prodeje
 • elektronická komunikace
 • web a newsletter

V Aktivním prodeji jsou tyto složky využívány pro komplexní působení na zákazníky. Dosahuje se tak podstatně vyšší účinnosti oproti starým způsobům prodeje, založeným pouze na cenovém pobízení. Jestliže výzkumy uvádějí, že až 83 % nákupních rozhodnutí vznikne v prodejně, pak s Aktivním prodejem máte možnost tento objem nákupu významně ovlivnit.

Chcete i vy začít používat Aktivní prodej?

Zajistěte si můj seminář

Pořiďte si Nástroj pro praktickou aplikaci Aktivního prodeje