Strategie úspěšného podnikání

V Česku podniká milion lidí a půl milionu firem. Někteří nebo i mnozí jsou vašimi konkurenty. Nejen přímými, ale i nepřímými, tím, že se ucházejí o peníze vašich zákazníků.

Problémem není, co děláte a jak to děláte, ale že to možná stejně dělá spousta vašich konkurentů. Starý přístup říká, že když tak podnikají všichni, je to jistě správné. Nový přístup říká, že když nebudete podnikat jinak než všichni ostatní, nikam nedojdete.

Starý přístup říká, že je potřeba mít dobré zboží a produkty s dobrou kvalitou za dobré ceny. To je vám dnes ovšem k ničemu. Nebo znáte někoho, kdo má předražené, špatné zboží mizerné kvality? Nový přístup k podnikání tedy vyžaduje:

  • mít dobré věrné zákazníky
  • mít dobrou kvalitu komunikace a vztahů s nimi
  • aktivně jim prodávat

Nové podnikání je o zákaznících, ne o zboží. Co tedy dělat? Začněte pracovat se zákazníky.

Jak? Odpověď přináší Strategie úspěšného podnikání. Za těch 30 let, co se zabývám marketingem menších a středních podnikatelů se zaměřením právě na věrnost zákazníků, jsem nasbíral dostatek vědomostí a zkušeností, aby vám mohl připravit marketingový program, který to všechno zahrnuje.

Znalost myšlení a rozhodování zákazníků mi umožňují vytvářet programy, které pro ně mají značnou přitažlivost. Nejde jen o prosté nabídnutí nějakých výhod, ale o komplexní působení na potřeby zákazníků, a to tak, aby se vraceli znovu a znovu a zvyšovali nákupy u vás na úkor nákupů u konkurence.

Zaměření na věrné zákazníky a aktivní prodej jsou tou nejmodernější formou podnikatelské strategie úspěšných.

Ušetřete 425,- Kč a stáhněte si teď zdarma