Prodejna

Jak začít aktivně prodávat a zvýšit tržby

Aktivní prodej nevyžaduje vysoké náklady, ale má velké výsledky. Aktivně prodávat může každý, kdo chce zvýšit tržby.

Ačkoliv aktivní prodej bývá obvykle ztotožňován s hbitým jazykem a výmluvností, není to tak docela pravda. Rozhovor se zákazníkem je jistě na prvním místě, ale k dispozici máte i jiné nástroje, které lze uplatnit i při samoobslužném prodeji. Tím nejdůležitějším totiž není samotné vystupování a konkrétní působení na nakupujícího, ale aktivní postoj.

Přečtěte si návod, jak začít s aktivním prodejem od samého začátku a co udělat pro to, aby vám fungoval a přinášel zvýšené tržby.

Běžnou náplň práce majitelů a vedoucích tradičních prodejen tvoří především administrativa: objednávání a příjem zboží, navedení do systému, stanovování cen atd…

Na přemýšlení o Aktivním prodeji (viz ⚡Akcelerátor prodeje) nebo dokonce konkrétní kroky nezbývá čas. Nejen proto, že tomu tak skutečně je, ale i z toho důvodu, že například „správné ceny“ jsou považovány za účinnější než aktivní nabídka. Přitom tato oblast je značně limitovaná: boj s diskontními řetězci stejně nevyhrajete a snižováním marže se připravujete o prostředky na rozvoj a investice.

Aktivní prodej není jen mluvení a mluvení. Jde o přístup zaměřený na posilování statutu zákazníka.“

Přehodnoťte priority

Aktivní prodej tedy začíná v okamžiku, kdy se rozhodnete přehodnotit priority. Dilema zní: budu nabízet pasivně (zejména cenami), nebo aktivně? Odpověď pro toho, kdo chce zvýšit obrat, je jednoznačná. Pasivní přístup vám už více nepřinese. Opačný postoj ano. Možná to zní neuvěřitelně, ale aktivním prodejem zvýšíte tržby i tam, kde je počet nakupujících omezený a jejich kupní síla se na první pohled vyčerpala. Z výzkumů totiž vyplývá, že zákazníci obvykle v průběhu týdne navštíví více prodejen. Například hlavní nákup uskuteční v hypermarketu, kdežto pro drobné denní položky a čerstvé zboží zajdou do tradiční prodejny. Objem peněz, které mohou utratit u vás, tedy není zdaleka konečný.

Zásadní otázkou je, proč by měli zákazníci nakupovat právě u vás a právě vám předat většinu peněz určených na tyto nákupy. V pasivních položkách, tedy například výši cen, skladbě sortimentu, umístění v regálech, odpověď nehledejte. Ne že by nefungovaly, ale to dovedou řetězce také a většinou lépe, než vy. Tajemství úspěchu Aktivního prodeje tkví v poznání, jak se zákazník rozhoduje. Proto ho cílevědomí obchodníci používají.

Na co myslí zákazníci

Nejnovější metody skenování mozku dokáží nahlížet do hlav nakupujících a zjišťovat, co se v nich děje. Kupodivu však většinu z těchto moderních poznatků znali už naši předchůdci, jen k nim došli intuitivně. Tak například Jan Neff, obchodník s domácími potřebami, který otevřel svůj pražský obchod ve druhé polovině devatenáctého století, dokázal praktickými ukázkami nového zboží získat zájem zákazníků, kteří byli jinak k novotám nedůvěřiví. Tlakové hrnce se dobře prodávaly proto, že pořádal ochutnávky v nich uvařených potravin. S kávovary Melita to bylo podobné. Kurzy používání šicích strojů způsobily, že dívky pak odmítly šít ručně a dožadovaly se zakoupení tohoto stroje do výbavy. I dnes se nám jeví jako moderní obchodník.

Především však každý obchodník, od vesnického hokynáře po majitele prodejny na hlavní třídě věděl, že zákazníkovi je třeba projevovat úctu, mluvit s ním, radit, nabízet a už při druhé návštěvě ho uvítat jako dobrého známého. Bez toho všeho by šel jinam. Potřebu takového přístupu máme – tedy jako zákazníci – hluboce emočně ukotvenou. Základ má už v prostředí tlupy.

Člověk je tvor společenský a proto velmi citlivě vnímá vše, co ho sociálně povyšuje nebo naopak ponižuje. Veškerá péče obchodníka je z tohoto pohledu pozitivem, kdežto nezájem pravým opakem.

Co zákazník, to narkoman

Společenský statut by možná nebyl tak důležitou motivací k nákupu, kdyby nebyl spojen s příjemnými emocemi a ty pak nevyplavovaly do krve dopamin. Tato látka je v podstatě „drogou“, která nás nutí, abychom vyhledávali odpovídající zážitky. Nákup za výhodnou cenu mezi ně samozřejmě také patří, ale nemá dostatečný účinek. Zejména proto, že akční slevy na nás útočí ze všech stran a nejsou tedy považovány za nic mimořádného. Zato působení na sociální potřeby vnímáme silně. I v Maslowově pyramidě jsou potřeba sounáležitosti a potřeba uznání umístěny nad zajištěním potravy a bezpečí, do nichž patří i výhodné získání životních nezbytností.

Maslowova pyramida
Maslowova pyramida

Dá se tedy říci, že supermarket či hypermarket a vedle nich tradiční prodejna působí na zákazníka v různých patrech. Zatímco první z nich oslovují potřebu získání potravy a dalších základních potřeb (k tomu patří akční ceny a nabídka různých cenových úrovní) a potřebu bezpečí (volné prostory bez front, samostatné vybírání a rozhodování, neomezená doba setrvání v prodejně), tradiční obchod působí – pokud ovšem chce – na vyšší patra: potřebu sounáležitosti, uznání a potřebu seberealizace.

Kdo prodává aktivně, utrží mnohem víc, než jeho pasivní konkurent. Možná až dvojnásobek. Přitom to není nijak obtížné. Důležité je chtít a neřídit se zásadou „Ať si to ti zákazníci koupí sami“. Prodávejte aktivně! Inspirujte se e-bookem 📖 Aktivní prodej v prodejně, stáhněte si ho zdarma.

Zásada Aktivního prodeje: Naplňujte potřeby zákazníků

Pokud tyto zákazníkovy touhy naplníte, přijde si k vám pro další a další dávky emocí. A není to nijak složité. Sounáležitost je možno vyjádřit slovy „Buďte u nás jako doma“. Na potřebu uznání, jak už jsem řekl, působí zejména dialog se zákazníkem, od přivítání až po rozloučení. A seberealizace se opět pojí s diskusí, tentokrát odbornou. Znají to dobře třeba v hobby prodejnách, ale třeba i ve specializovaných prodejnách potravin.

Vedle slovních vyjádření ovšem existují i neverbální nástroje, kterými také dáváte zákazníkovi najevo zájem o jeho pohodlí a status. Například inspirace k nákupu v mnoha podobách (recepty v prodejnách potravin, umísťování zboží v souvislostech), doplňkové služby (objednání zboží na internetu a vyzvednutí v prodejně) atd. Opět tedy opakuji, že aktivní prodej není jen mluvení a mluvení. Jde o přístup zaměřený na posilování statutu zákazníka. Na opačném pólu zájmů pak samozřejmě i na zvyšování tržeb obchodníka.

Změnit pasivní prodej na aktivní samozřejmě můžete (ovšem s rozdílným výsledkem) i dílčími úpravami. Abyste si však udělali komplexní představu, vyjmenuji zde všechny základní kroky.

Upravte prodejnu ve prospěch zákazníků

Na prvním místě je samozřejmě postoj, ale protože o konkrétní změny se zajímá ten, kdo už se víceméně rozhodl, ponechávám ho nyní stranou. Zato je důležité podívat se na řešení prodejny. Interiéry se obvykle vytvářejí tak, aby se sem (zpravidla malých prostor) vešlo co nejvíce zboží. Pokud se ovšem zákazník nemůže u regálu ani zastavit, protože se na něj tlačí další nakupující, široký sortiment vám nepomůže: není čas vybírat. Úspěšný obchodník se řídí heslem, že méně je více.

Dlouhé vyrovnané řady regálů jsou navíc emočně chudé a esteticky nedokonalé. Jakékoliv pokřivení, uhnutí z linie je okamžitě vidět. Menší celky proměnlivých tvarů vypadají lépe a dávají zákazníkovi příležitost k lepšímu výběru. Stejně tak věnujte pozornost pultům, vitrínám a pokladnám. Jen v málo prodejnách nejsou zavaleny vším možným, logicky umístěné a vycházející zákazníkovi vstříc. Někdy jen stačí, abyste je přeorganizovali a občas také uklidili.

Inspirujte zákazníky

Další důležitou oblastí je inspirace. Nakupujícího upozorníte na souvislosti například vícenásobným umístěním zboží v prodejně. Třeba když hořčice vystavíte nejen v regálu, ale i poblíž uzenin, kečupy zase vedle těstovin. Podobně to funguje i u akcí. Ještě účinnější jsou letáčky s recepty typu „Co dnes uvařit“.

Patří sem i ochutnávky nebo předvádění zboží. Vždyť co vás může lépe inspirovat, když ne chuť na jazyku nebo osahání produktu? Uvádí se, že spojením zraku, diskuse o zboží a jeho praktickým vyzkoušením dosáhnete až 80% účinnosti prodeje. A čím více zapojíte smyslů, tím spíše ovlivníte zákazníkovo rozhodnutí.

A nezapomeňme na veškerou ostatní komunikaci, od propagace v prodejně až po moderní technologie (e-mail, internet, sociální sítě). I ta poskytuje nezanedbatelnou inspiraci. A inspirace je silným nástrojem v rukou cílevědomého obchodníka.

Vyškolte pro aktivní prodej prodavače

Nakonec – ale nikoliv v poslední řadě – je třeba jmenovat přípravu lidí. Majitel či manažer může překypovat aktivitou, ale pokud ji nepřenese na prodavače, výsledků se nedočká. I jeden nepoučený, nemotivovaný nebo lhostejný člověk dokáže pokazit práci všech ostatních, byť by se snažili sebevíc. Základem je samozřejmě dobré školení, ale vedoucí pracovníci nebo majitelé musí být připraveni s prodavači pracovat i poté, co kurz absolvují. A to každodenně. Nejlepším nástrojem je totiž osobní příklad.

Jak aktivně prodávat

  • upravte prodejnu podle potřeb zákazníků
  • inspirujte zákazníky
  • vyškolte prodavače v aktivním prodeji

Použijte v praxi

Důležité je však především začít. Přestat si myslet, že nic nemůžete změnit. To je názor neúspěšných. Konkurenci, například řetězců, sice neodstraníte, ale můžete proti ní získat výhodu, budete-li používat nástroje, které jsou vlastní menším podnikatelům. S Aktivním prodejem mám dlouholeté zkušenosti a vím, že vám dokáže podstatně zvýšit tržby. Naučte se, jak to konkrétně udělat:

Vyberte si:

 
Autor: Miloš Toman
Miloš Toman

Jsem autorem knih o intuitivním marketingu a managementu s více jak 30 let zkušeností z podnikání, prodeje a marketingu. Proto vám mohu doporučit své Konzultace, Školení Aktivního prodeje a Akcelerátor prodeje.