Podpora

Strategie úspěšného podnikání

V Česku podniká milion lidí a půl milionu firem. Někteří nebo i mnozí jsou vašimi konkurenty. Nejen přímými, ale i nepřímými, tím, že se ucházejí o peníze vašich zákazníků. Jaká je tedy strategie úspěšného podnikání?

Problémem není, co děláte a jak to děláte, ale že to možná stejně dělá spousta vašich konkurentů. Starý přístup říká, že když tak podnikají všichni, je to jistě správné. Nový přístup říká, že když nebudete podnikat jinak než všichni ostatní, nikam nedojdete.

Co vyžaduje nová podnikatelská strategie

  • mít dobré věrné zákazníky
  • mít dobrou kvalitu komunikace a vztahů s nimi
  • aktivně jim prodávat

Nové podnikání je o zákaznících, ne o zboží. Co tedy dělat? Začněte pracovat se zákazníky.

Jak? Odpověď přináší Strategie úspěšného podnikání. Za těch 30 let, co se zabývám marketingem menších a středních podnikatelů se zaměřením právě na věrnost zákazníků, jsem nasbíral dostatek vědomostí a zkušeností, aby vám mohl připravit marketingový program, který to všechno zahrnuje.

Stáhněte si e-book Strategie úspěšného podnikání