Podnikání

Tomáš Baťa poznává, že to dokáže

Každý zvládnutý problém má jeden důsledek. Příště už vám jde překonávání krize lépe. To nakonec zjistil i Tomáš Baťa.

Když Tomáš Baťa zaplatil v létě roku 1896 poslední dluhy, mohl si oddychnout. Bohužel ne na dlouho. Z Vídně dorazila zpráva o bankrotu firmy Koditsch & Co. Nejdříve jí nevěnoval pozornost, protože od ní už nic neodebíral a nic jí také nedlužil. Pak však přišel bratrův dopis. Podlehl prý naléhání jednoho ze společníků firmy a podepsal mu „naoko“ směnky na 20.000 zlatých.

Přečtěte si, jak Tomáš Baťa zvládl druhou krizi, která se přihnala, když už si myslel, že je ze všeho venku. A jaké poučení pro praxi si z toho můžete vzít vy.

Zřejmě je potřebovali k získání dalších úvěrů a pak je chtěli jako vždy zrušit. Po úpadku se však staly splatnými.

Tomášovi nebylo nic platné, že za ty peníze žádné zboží nedostal. Důkazy neměl. Ani se nemohl odvolávat na zákon, který prohlašoval směnky, podepsané aktivním vojákem, za neplatné. Voják měl totiž také po dobu služby zapovězeno podnikat a živnost byla vedena na bratra Antonína. Nakonec, po poradě s právníkem a jednání s věřiteli, pochopil, že nezbývá jiné řešení, než platit.

„Kdo má dostatek schopností a sebedůvěry, ten zase všechno získá zpět a k tomu ještě něco navíc.“

Překonávání krize a překážek posiluje

Kupodivu, ačkoliv se tato krize zdála být horší a nebezpečnější než ta prvá, zvládl ji lépe a rychleji. Vytrvalým úsilím, kterým odvrátil hrozbu prvního bankrotu, si vytvořil základy pro zvládání dalších krizí. Jak sám napsal, důležitým faktorem byla důvěra. Jeho důvěra v práci, důvěra dodavatelů, zákazníků i zaměstnanců. Jeho sebevědomí vzrostlo, protože teď už věděl, že je schopen takové situace zvládnout. Úspěšný podnikatel roste problémy, které překonal.

Sebevědomí dělá divy. Čím lepší máte výsledky, tím je vaše sebevědomí vyšší. Ale jak začít? Pusťte se prostě do práce, jak to udělal Tomáš Baťa. Myslete na to, co děláte pro lidi, a nemůžete neuspět. To je zásada Aktivního prodeje.

Poučení pro úspěšné podnikání od Tomáše Bati

Mnozí podnikatelé se soustřeďují jen na vytváření materiálních hodnot. Přitom ale nemají čas se sami rozvíjet, vzdělávat. Jenže o budovy, stroje, auta, peníze i celou firmu můžete přijít. Někdy ani ne vlastní vinou. Co vám však nikdo vzít nemůže, je schopnost vydělávat. Kdo ji nemá, ten krizi nezvládne a ze ztráty se už nevzpamatuje. Kdo však má dostatek schopností a sebedůvěry, ten zase všechno získá zpět a k tomu ještě něco navíc.

Jestliže se tedy dostanete do krize, sestupte až ke kořenům. Ptejte se, co skutečně stálo za vaším dosavadním úspěchem. Tak to dělají úspěšní podnikatelé.

Jestliže někdo například říká, že teď nemůže platit reklamu a proto se nedá zvýšit obrat, pak zřejmě nemá odpovídající schopnosti, aby firmu vyvedl z krize, nebo si jich není vědom. Právo na úspěch má naopak ten, kdo dokáže se sebedůvěrou a vírou ve vlastní budoucnost použít to, co má v sobě (více se dočtete v e-booku 📖 Prosperita na dosah, stáhněte si ho zdarma).

Tomáš Baťa radí, jak překonat krizi

  • sestupte ke kořenům svého podnikání
  • věřte si, že to dokážete
  • posilujte své schopnosti překonáváním překážek

Použijte v praxi

U bohatých lidí není nejdůležitější majetek, ale schopnost ho vydělat. Mnozí z nich o všechno přišli, ale za nějaký čas měli ještě víc. Pro úspěšné podnikatele, stejně jako to bylo u Bati, je majetek nástrojem, ne cílem. Proto na prvním místě usilujte o zvětšení svých schopností ho vydělat, nejlépe pomocí Aktivního prodeje. Jak na to?

 
Autor: Miloš Toman
Miloš Toman

Jsem autorem knih o intuitivním marketingu a managementu s více jak 30 let zkušeností z podnikání, prodeje a marketingu. Proto vám mohu doporučit své Konzultace, Školení Aktivního prodeje a Akcelerátor prodeje.