Knihy

Intuitivní marketing

Menším podnikatelům se často může zdát, že uplatňování „plnohodnotného“ marketingu je dnes vyhrazeno jen velkým firmám. Ty mají dostatek prostředků, aby mohly postupovat podle návodů, které jim dávají učebnice renomovaných autorů o tisíci stranách. Co však ti ostatní, kteří si nemohou dovolit marketingová oddělení a milionové rozpočty na propagaci? Od toho je tu intuitivní marketing.

V knize najdete originální marketingovou a podnikatelskou koncepci určenou malým a středním podnikatelům.

Pokud jsou vaše finanční zdroje omezené – a to je v případě malých a středních podniků pravidlem – nezbývá vám, než na to jít jinak. Tak jako ve známém příběhu o Davidovi, který porazil Goliáše tím, že nepřistoupil na jeho způsob boje, i vy můžete vyniknout nad velké konkurenty, pokud použijete místo peněz vlastní důvtip, nápaditost a také – intuici.

Kniha Intuitivní marketing vám ukáže úžasnou konkurenční zbraň, kterou velké firmy nedokáží ovládat, totiž propojení podnikání, prodeje a marketingu s osobností podnikatele. Naučí vás rozvíjet schopnost vcítit se do zájmů a potřeb zákazníka a navázat s ním osobní, upřímný a zejména dlouhodobý vztah. Připraví vás na roli „neodolatelného“ dodavatele, kterému zákazníci pozorně naslouchají a ani za nic by ho nevyměnili.

Seznamte se s jedinou českou marketingovou koncepcí, která se vyučuje na vysokých školách!