Záleží na vás, jaké lidi potkáváte

Svět není takový, jaký ho vidíte, ale jak vám ho ukazuje mysl. Proto ho můžete změnit. Povídali jsme si s jedním známým o úřadech. Já mu líčil, jak je úřednice, se kterou jednám, vcelku přívětivá a ochotná. On mi zase popisoval zákeřnou a nepříjemnou babu, se kterou musí jednat. K našemu překvapení jsme se ale nakonec shodli, že popisujeme jednu a tu samou paní. Není tedy náhodou, jaké lidi potkáváte.

Přečtěte si, proč v podnikání možná potkáváte lidi, jaké nechcete. A 3 konkrétní kroky, jak přitahovat správné lidi, ať už pro podnikatelskou spolupráci, nebo jako zákazníky.

Existuje vůbec objektivní svět? Možná ano, ale my ho nevidíme. Náš mozek nepředává to, co vnímáme zrakem, sluchem nebo dalšími smysly. Informaci nejdřív zpracuje, doplní informace, které už máme uložené v paměti, porovná s našimi postoji a zkušenostmi a výsledek nám pak předá. Každý z nás tedy vidíme něco jiného.

“To, s jakými lidmi se budete setkávat, jaké zákazníky budete mít, s jakými pracovníky jednat, si nesete s sebou.”

Některé “úpravy” jsou dokonce univerzální. Jistě jste si někdy všimli, že vycházející Měsíc nad obzorem je obrovský. Ve skutečnosti má samozřejmě pořád stejnou velikost. A nejde ani o optický klam. Takto nám ho prostě naše mysl předkládá. Existují desítky vědeckých hypotéz, proč to dělá, ale věřte nebo ne, zatím to nevíme.

Sami ovlivňujete, jací jsou lidé kolem vás

Když můžete vidět Měsíc jiný, než ve skutečnosti je, proč by to nemělo platit i o všem ostatním, co vás obklopuje? A také platí. Každý vidíme svůj svět, který se liší od světů těch ostatních. Jak to ale jde dohromady s tím, jak se k vám lidé chovají? To se přece nedá vymyslet.

Samozřejmě nedá. Ale vaše mysl (přesněji řečeno podvědomí) ovládá i vaše chování, a to na základě postojů, které do ní vložíte. Jestliže jste tedy přesvědčeni, že lidé jsou většinou příjemní, chováte se k nim tak, že vaše přesvědčení obvykle potvrdí. Považujete-li všechny za úskočné darebáky, budete se s takovými lidmi často potkávat.

Slavný filozof Sókratés jednou seděl před branou města, kde žil. Přistoupil k němu poutník a svěřil se, že by se zde chtěl usadit. A chtěl vědět, jací lidé ve městě žijí. “Jací lidé žiji tam, odkud přicházíš?” zeptal se Sókratés. “Jsou zlí, závistiví a hašteřiví. Proto jsem odešel,” odpověděl cizinec. “Pak se tu nezastavuj, tady bydlí stejní.” Zanedlouho se u něj zastavil jiný cizinec se stejnou otázkou. Ten ovšem řekl, že ve městě, odkud přichází, žijí lidé milí a vstřícní a velice ho rmoutí, že musel odejít. “Pak buď vítán, protože i v našem městě jsou lidé takoví.”

To, s jakými lidmi se budete setkávat, jaké zákazníky budete mít, s jakými pracovníky jednat, si tedy nesete s sebou. Máte-li pocit, že vaše okolí je příšerné, neutečete před ním. I tam, kam přijdete, jsou lidé stejní. Jediné, co můžete udělat, je změnit postoje.

Myšlenky jsou energie. A jestliže pouhým pozorováním dokážeme změnit chování částic, jak to ukazuje kvantová fyzika, jakou sílu asi má aktivní myšlení? Na své okolí tedy působíme nejen postoji, ale i myšlením. Myslete proto na to, co chcete: Vyniknout, materiálně se zabezpečit, být prospěšní ostatním, žít v dobré pospolitosti… A ne na to, co nechcete. Protože na co myslíte, to budete mít. Chtějte, mějte. To je cesta k úspěchu. Chcete jít dál? Poraďte se o tom se mnou.

Jak získat pozitivní postoj k lidem a být úspěšný

To se ovšem snadno řekne a hůř udělá. Můžete zkusit afirmace, ale jestli vám nefungovaly předtím, nebudou ani teď (a kdyby fungovaly, už máte dávno jiný postoj). Ale zkuste něco praktičtějšího a osvědčeného. Naučte se chválit lidi kolem sebe. Hlavně ty, které všichni vnímáme jen jako obsluhu, nebo je ani nevnímáme. Prodavačky, řidiče, uklízečky atd. Takové lidi potkáváte denně. Nemusíte jim skládat sáhodlouhé poklony, stačí pár vlídných slov, aby bylo poznat, že jste si jich všimli.

Pozitivní účinek, který to na ně má, občas velmi intenzivní, se pak zrcadlením přenese i na vás (viz také e-book Po spirále vzhůru). Možná si těch pozvolných změn ani nevšimnete, ale garantuji vám, že vaše postoje se změní. A co s námitkou, že někteří lidé jsou prostě do morku kostí zlí a budou nadále arogantní, i kdybyste se na ně usmívali od ucha k uchu? Je to možné, ale těch, kteří tako jen dělají na ostatní dojem, zaručeně ubude.

Co dělat, abyste přitahovali správné lidi

  • buďte pozitivně naladěni
  • vyhýbejte se lidem, kteří si jen stěžují a odpovědnost za svůj život svalují na druhé
  • vyhledávejte společenství úspěšných a pozitivně myslících lidí

Inspirace pro vás

Pozitivní postoj k lidem můžeme zahrnout do postoje k úspěchu. Protože úspěchu nemůžete dosáhnout bez lidí a spolupráce s nimi. O tom jsem se mnohokrát přesvědčil. Potřebujete v tom podpořit? Poraďte se se mnou »