Nemáte úspěch? Možná si ho nedokážete představit

Všechno, co kdy lidé vytvořili, si nejdříve museli představit. Existuje tedy i způsob, jak si představit úspěch a dosáhnout ho. Základem pro úspěch, a v byznysu zvláště, je tvořivost. Doslova platí, že můžete dosáhnout všechno, co si dokážete představit. Ale i naopak: pokud si něco ve své mysli zobrazit neumíte, ocitne se to mimo dosah vašich možností.

Přečtěte si, jak představivost ovlivňuje váš úspěch a jak ji využít v praxi.

Ostatně, povšimli jste si, že lidé často říkají: „Neumím si představit, že…“.? Většinou si však představit ne nedovedou, ale nechtějí. Proč?

Protože podvědomě tuší, že i samotná představa, natož pak delší prodlévání v její blízkosti, by mohla být „nebezpečná“, tedy se splnit. Neúspěšní totiž dobře vědí, co by dělat neměli, aby se nepřipravili o pohodlí.

“Vaším nejdůležitějším úkolem je naučit se říkat: Umím si představit.”

Jaká je vaše představa úspěchu?

„Nedokážu si představit, že bych v této době začala podnikat.“

„Nedovedu si představit, že bychom přišli s něčím novým, co konkurence nemá.“

„Nedokážu si představit, že právě teď začnu s nějakými změnami.“

„Těžko si představit, že naši manažeři budou chodit po žhavém uhlí.“

„Neumím si představit, že by nám to něco přineslo.“

To je jen pár výroků z těch, které jsem v poslední době mezi lidmi zaslechl. Připadají vám povědomé? Možná i vy říkáte něco podobného. A mělo by tomu být právě naopak. Vaším cílem je naučit se říkat „Umím si představit“, protože na této krátké a na první pohled nenápadné větě stojí veškerý váš úspěch podnikatele, obchodníka, manažera, řadového (zatím) pracovníka a vůbec každého, kdo chce uspět.

Platí to samozřejmě i pro jiné oblasti, jako je umění, sport a mnoho jiného – těmi se ale teď nebudeme zabývat. Zaměříme se na byznys.

Vaším nejdůležitějším úkolem je naučit se říkat „Umím si představit“.

Zdá se vám tvrzení, že bez představivosti není úspěchu v byznysu, příliš přehnané? Vůbec ne, protože ten úspěch si přece také v duchu představujete. Nebo ne?

Zmínil bych se například o chození po žhavém uhlí (firewalkingu). To je jedna z věcí, kterou byste měli v každém případě absolvovat. Z prostého důvodu: když ji dokážete, pak víte, že na světě už nezůstalo téměř nic, o čem byste mohli říci „Neumím si představit…“ Neřešitelné problémy, které ještě nedávno čněly do výše Mount Everestu, se sníží na úroveň krtinců. Přinejmenším vás tato zkušenost nabije optimismem, co se týče vlastních schopností.

Poklady se skrývají ve vaší mysli

Vybaveni dostatečným sebevědomím, můžete se pustit do úžasného dobrodružství, jímž je tvorba. Nejde o nic jiného, než o hledání – a zejména nalézání – pokladů. To, o čem každý sní, od dětství až do dnešních dnů, je vám nadosah. Poklady nesmírné ceny se neskrývají v zemi a na opuštěných ostrovech, ale ve vaší mysli.

Mentální poklady mají přitom jednu velkou výhodu. Zatímco pro nalezení dědictví po kapitánu Flintovi bylo zapotřebí najmout dobrou loď a posádku (jen si vzpomeňte na příběh od R. L. Stevensona), mysl je demokratická a umožní cestu k úspěchu každému, bez ohledu na stav jeho účtu.

Nepochopení velkorysé nabídky mysli zůstává většina pokladů, ke škodě nás všech, stále nevyzvednuta.

Vše, co bylo lidmi vytvořeno, muselo nejdříve vzniknout v mysli. Ačkoliv to může vypadat jako ezoterika, jde o věc zcela logickou. Nemůže vzniknout nic, co si nedovedeme představit. Proto je důležité posilovat představivost. Začněte svými sny a postupujte k představě jejich realizace. Poraďte se o tom se mnou.

Poklad úspěchu čeká na vyzvednutí

Nepochopení této velkorysé nabídky je ostatně důvodem, proč kreativita v podnikání stále pokulhává. Stojí za tím představa, že mezi množstvím peněz a počtem nebo kvalitou nápadů je přímá úměra. Proto se velké firmy nezajímají, jak kreativitu podpořit – stačí přece více zaplatit. A malé zase rezignují na hledání nových řešení, protože se domnívají, že na to nemají peníze.

Kdo vynalezl walkman? Byli to vysoce vzdělaní inženýři firmy Sony? Ne, s touto ideou přišel ředitel Akio Morita. Napadla ho, když pozoroval mládež, jak s sebou i při chůzi vláčí těžké přehrávače. Dobře placení odborníci ho naopak odrazovali: „Kdo by si koupil magnetofon bez reproduktorů a možnosti nahrávat?“

Odkud vyšlo prohlášení, že počítače se nikdy nerozšíří do domácností? Z laboratoří IBM, v té době největšího odborníka na výpočetní techniku. Až na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let začali měnit názor (a vydělal na tom především Microsoft).

Proč zvítězily videokazety VHS nad mnohem dokonalejším systémem Philipsu i Sony, pýchou jejich výzkumníků? Někdo z jejich autorů si představil, jak by bylo příjemné přinést si v pátek pár filmů z videopůjčovny a přes víkend si je přehrát. Konkurenti směřovali své technicky dokonalé zařízení do televizí a vědeckých ústavů. Udělali stejnou chybu, jako předtím IBM: nevěřili v masové rozšíření a používání svého produktu. Neuměli si to představit.

Dalo by se tak pokračovat do nekonečna. Ale i těchto pár příkladů je myslím dobrým důkazem, že nikdo nemá patent na rozum. Nápady nejsou závislé na moderních technologiích (kolik toho jen vymyslel Leonardo da Vinci), na penězích ani na velikosti firmy a jejím postavení na trhu. Zato potřebují vhodné podmínky a účinné nástroje.

Článek je ukázkou z knihy Výtah k úspěchu – jedné z mála publikací věnovaných kreativitě v podnikání.

Jak k úspěchu využít představivost

  • ujasněte si, co chcete
  • používejte vizuální metody, abyste si představovali své sny a cíle
  • nikdy neříkejte „neumím si představit“, ale představte si to

Inspirace pro vás

Ať už tomu říkáme vize nebo představa, jako intuitivní podnikatel máte před očima obraz svého cíle. Ne popis nebo číselné vyjádření, ale obraz. Na něm nejen poznáte, jak se vám líbí a jak moc pro něj hoříte, ale také jak je velký. Chtějte co největší úspěch. Já o něj usiluji také. Jak se říká, míříte-li na hvězdy, přinejhorším trefíte Měsíc. Zjistěte, jak na to. Poraďte se se mnou »