Jak využít mocnou sílu slov ke svému prospěchu

 

Bible říká, že na počátku bylo slovo. I na počátku úspěchu jsou slova. Ale není jedno, jaká slova to jsou. Určitě znáte to rčení, které říká, že co na srdci, to na jazyku. Kupodivu však platí i naopak: o čem (a jak) mluvíte, to na vás také působí a projeví se to ve vašem životě. A jako vždy v těchto případech v tom má prsty podvědomí.

 
Moc a síla slov

Na počátku úspěchu jsou slova. Ale ne libovolná. V intuitivním marketingu používáme pozitivní slova.

 
Představte si ho teď na chvíli jako automat na kávu. Stisknete tlačítko u požadovaného nápoje (cíl), vhodíte minci (pevné odhodlání a víra v dosažení cíle) a dole pak nakonec dostanete kelímek s kouřícím lahodným nápojem (naplnění cíle). Je to takový stroj na plnění přání.

Zatímco však běžný nápojový přístroj má těch možností jen pár, podvědomí je vám ochotno splnit prakticky cokoliv. Je to automat na plnění přání. Požaduje jen, abyste věděli, co chcete, a také neochvějně věřili, že toho dosáhnete.

Můj citát o úspěchu:
"Chcete-li být úspěšní, musíte vzít veškerou odpovědnost na sebe."


Podvědomí nemá svědomí

Znamená to mimo jiné, že podvědomí nedělá žádnou selekci z hlediska morálky, zákonů či fyzické proveditelnosti. Nemá žádné svědomí. O co ho požádáte, to udělá, přesně podle zmíněného hesla "Kdo chce kam, pomožme mu tam!" Rozhodněte se pevně, že budete největším podvodníkem na světě, a stanete se jím.
Od toho, aby z vás nebyli lupiči či příživníci, máte vědomou vůli. Nemá-li tedy podvědomí svědomí, neznamená, že ho nemáte vy jako osobnost. Podvědomí je stroj na plnění přání, ale je na vás, abyste nesli odpovědnost za to, co si přejete.

Nejde jen o vaše okolí. Zrovna tak můžete ublížit sobě. Teolog Jan Heller říkával svým žákům: "Dejte si pozor, o co v modlitbě žádáte. Abyste pak nelitovali, až se to splní." Vaše přání tedy mohou být destruktivní.

Podívejte se třeba kolem sebe a najdete spoustu lidí, kteří po svém podvědomí žádají: "Lituj mě, neboť jsem ubožák k pohledání. Všichni kolem mě dělají vše pro to, aby mě zničili." Mysl těchto lidí je pak nastavena na jediné: vyhledávání důkazů, že spiknutí proti nim nabývá čím dál tím větších rozměrů a hlavně že nemá cenu proti tomu něco dělat.

Chcete-li však být úspěšní, musíte vzít veškerou odpovědnost na sebe. Vím, není to tak docela spravedlivé, protože těžko ovlivníte, aby vláda nezvyšovala daně či vaše banka nezkrachovala. Za to opravdu nemůžete. Ale je plně na vás, jak budete na takové události reagovat. Zda pokrčíte rameny, připíšete to na vrub celosvětového spiknutí proti vaší osobě a pustíte si dvoustý šedesátý prvý díl oblíbeného seriálu či fotbal. Anebo zda začnete vyvíjet aktivitu, jejímž cílem je negativní následky co nejdříve neutralizovat.


Jak mluvíte, tak myslíte

Jsou však i skrytější formy negativního programování podvědomí. Patří mezi ně také ovlivňování řečí. Způsob mluvy a použité výrazivo může mít stejný účinek, jako byste podvědomí rovnou požádali, aby si vzalo za své, že život není žádné peříčko, a proto je vás třeba ve dne v noci deptat.

Nevěříte v moc slov? Zdá se vám to přitažené za vlasy? Udělejte si jednoduchý pokus: deset minut nahlas opakujte, jak je vám špatně. Vsadím se s vámi o co chcete, že po této době se zhorší nejen vaše nálada, ale i zdravotní stav. Proč? Protože jste právě přesvědčili podvědomí, že to tak je. "Sice jsem si toho nevšimlo," brumlá si pro sebe, "ale když to tvrdíš…" A zařídí, aby se vaše přání vyplnilo.

Susan Jeffers, nazvaná britskými novinami The Times královnou seberozvoje, uvádí zajímavý příklad, jak vás "pouhá" slova dokáží fyzicky posílit nebo oslabit. Na kurzu požádá některého z účastníků, aby podržel ruku vodorovně, a snaží se mu ji ze všech sil stlačit dolů. Pokud si dotyčný člověk chvíli předtím opakuje, že je silný, nepodaří se jí to. Když ale hovoří o své slabosti, vždy ho nakonec přinutí paži sklonit. Funguje to spolehlivě v různých prostředích, s různými lidmi i v různém pořadí. Ostatně pokud nevěříte, zkuste si ten pokus udělat sami.

Proč je tak málo lidí úspěšných? Podívejte se kolem sebe, jak mluví. Kolik najdete na sociálních sítích negativismu, frustrace, stížností. S takovým přístupem samozřejmě nikdo nemůže být úspěšný. Dělejte to jinak. Mluvte o pozitivních věcech, představujte pozitivní budoucnost, gratulujte těm, kterým se něco povedlo. Tak se nastavíte na úspěch. Mám pro vás ideu, jak zvětšit svůj úspěch: Proberte tento článek se svými přáteli, kolegyněmi a kolegy, zákazníky. Více o sdílení myšlenek zde.


Jak využít mocnou sílu slov ke svému úspěchu

Dejte tedy pozor, o čem mluvíte a jak to říkáte. Obsah rozhovoru se dá pohlídat snáze. Člověk, který je na cestě k úspěchu, by ostatně neměl ztrácet čas nekonečnými debatami o tom, komu utekla manželka, nevyvedly se děti, kdo je nemocný a koho přejelo auto. Všimněte si, že právě v těchto tématech si libují lidé bez jakýchkoliv ambicí a snahy vyniknout ( také v knize Intuitivní marketing pro 21. století).

Dovolte mi malou odbočku. Když mluvím o lidech negativně založených a negativně se v řeči projevujících, musím vás před nimi vážně varovat. Měli byste se jim vyhýbat stejně, jako byste se obloukem vyhnuli komukoliv se smrtelnou infekční chorobou. Ne, nepřeháním, myslím to zcela vážně. Stačí hodinka strávená s člověkem, který vidí svět jen v černých barvách (připravený mu navíc v příštím okamžiku podrazit nohy) a začnete pochybovat o mnohém, co jste si předtím předsevzali. Druhý den usoudíte, že vaše očekávání nejsou zase tak moc realistická a že je lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Za týden pak budete v nanicovatém živoření vidět skvělý výsledek své námahy. Intuitivní podnikatel tohle rozhodně neriskuje a vyhne se jim na sto honů. To není bázlivost, ale pud sebezáchovy.

Poslechněte si, o čem se mluví na chodbách úřadů práce, sociálních institucí a v čekárnách lékařů. Vůbec se nedivím, že tito lidé nemohou najít práci, nikdy nevyjdou s příjem a neustále čelí nějaké zákeřné chorobě. Jak se naprogramovali, takoví jsou. Jenže to není jen jejich problém, protože negativní myšlenky jsou nakažlivé. Raději tedy pryč od nich. Kam? Naštěstí se stejně snadno přenášejí i pozitivní postoje a nadšení. Hledejte tedy místa, kde najdete lidi úspěšné, zaměřené na cíle a s pozitivními postoji.


Negativní slova vznikla z pozitivních

Ale zpět ke slovům. Říkáte také třeba "Obávám se, že…"? Samozřejmě tím nemyslíte nic zlého, to se přece tak říká. Ano, říká. Stejně jako třeba to o penězích, které nejsou všechno. Jenže právě tato nevinná slovíčka programují vaše podvědomí, takže se posléze skutečně obáváte, skutečně máte strach, nechce se vám, máte toho po krk, jste k smrti unaveni atd atd. Že to tak nemyslíte? Ale to podvědomí neví, ani ho to nezajímá. Však víte - kdo chce kam…
Takže i mluva je důležitá. Není jedno, co říkáte. Jsou slova, která vás táhnou vzhůru, a slova, stahující vás opačným směrem.

Udělejme si teď malou opakovací lekci českého jazyka. Jak se tvoří zápory? Přece tak, že se ke slovu přidá předpona "ne". Znamená to tedy, že prvotním základem je význam pozitivní. Předponou až dodatečně měníte jeho polaritu.
Negativní slova jsou tedy odvozená, druhotná. Jestliže konstatujete, že Hana zde není, je zřejmé, že dotyčná Hana existuje a někde jinde tedy je. Dokonce když řeknete, že tu není nikdo, vycházíte z původního slova "někdo". Vyplývá z toho logicky, že i každá na první pohled negativní informace se dá podat pozitivně. Třeba místo "To nejde!" lze přece říci "Šlo by to v případě, že…". Nebo nahraďte "Nemohu pro vás téměř nic udělat" výrazem "Mohu pro vás něco málo udělat". Jakkoliv se významově tyto věty neliší, působením (na vás i posluchače) ano.

Především se však snažte, abyste nepoužívali ona slova s předponou "ne" v hovoru k sobě samým. A to i přesto, že se pak zcela změní obsah sdělení. "Mohu" je přece jen něco jiného než "nemohu". Jenže právě o to jde. Je třeba zlomit až drogový návyk na všechna ta "ne", která omezují vaše možnosti a tvůrčí síly. Když se vám bude zdát, že nějaké to "nemohu" je obecně platné, položte si otázku, proč tomu tak je. Ptejte se jako malé děti, které unavují dospělé celými řetězci "Proč?". Tu dětskou nevinou zvědavost je dobré si zachovat, nebo se k ní vrátit ( podpoří vaši kreativitu, jak se dočtete v e-knize Výtah k úspěchu).


Intuitivní podnikatelé myslí jako děti

Teď se vám možná zdá, že vás nabádám k něčemu až nepatřičnému. Člověk se přece nemůže chovat jako dítě, chce-li uspět! Musí na sebe vzít zodpovědnost a to je znak dospělosti. Jenže jsme právě narazili na jedno z mnoha nedorozumění, která negativně ovlivňují váš život. Nikdo po vás přece nechce, abyste zůstali batolaty! Jde o něco jiného. Neměli byste se za každou cenu snažit být - údajně na rozdíl od dítěte - pouze a jen rozumně myslícími a racionálně jednajícími jedinci.

Kdysi jsem jel - uprostřed horkého léta - tramvají, když se na sedadle přede mnou postavila holčička a s pohledem upřeným kamsi ven volala: "Jé, mami, Ježíšek. Tam jde Ježíšek!" Maminka se do ní pustila: "Buď zticha! Copak může být v létě Ježíšek? Taková hloupost, všichni se ti budou smát. Podívej se, už se smějí…".

V duchu tohoto "rozumného" pohledu na svět popadne učitelka výtvarné výchovy dětský výkres a zvýšeným hlasem zvolá: "Kde jsi to viděl, aby lidi létali ve vzduchu?" Ačkoliv by v rámci své profese měla vědět, že například na Chagallových obrazech postavy běžně poletují. Pak pověsí žáčkův výtvor na nástěnku jako odstrašující příklad. A argumentuje: "Nejdříve se musíte naučit pořádně malovat, pak si můžete vymýšlet!"
Jenže než zvládnete řemeslo, obvykle zjistíte, že jste mezitím nenávratně přišli o originální obsah.

Lidé, kteří si zakládají na "dospělém" přístupu, tedy zpravidla nic zvláštního nevymyslí. Strach z nekonvenčního jednání je větší než potřeba tvořit. Často za to skutečně nemohou, asi měli podobné kantory jako je zmíněná učitelka výtvarné výchovy. Jenže skutečně úspěšní lidé se tomu musí umět vzepřít. Už jsme si řekli, že obecné názory zdaleka nemusí být pravdivé.

Před časem vzbudil značný rozruch "velký" mobilní telefon. Referovaly o něm dokonce i americké televizní stanice. Dovedu si představit, že jeho čeští autoři na tvrzení, že mobil musí být co nejmenší, odpověděli otázkou: "A proč?". Ve skutečnosti totiž nejde ani tak o přístroj mobilní, jako bezdrátový. A této charakteristice může samozřejmě vyhovovat i velký telefon na vašem stole. Užitečný zvláště tam, kde široko daleko není pevná linka. Operátorům pak tato myšlenka otevřela další zajímavé možnosti, trhy a peněženky zákazníků.


Zkuste si následující cvičení:

Rozdělte si čtvrtku papíru svislou čarou na dvě poloviny. Do té první napište deset negativních vět, které běžně používáte. Co třeba "Ne, určitě nebudu mít čas zastavit se v čistírně", nebo "To není moje povinnost"? V druhé polovině listu tyto fráze změňte tak, aby neobsahovaly slova s "ne".

Hotovo? Nyní si vyberte jednu z negativních vět, třeba proto, že ji vyslovujete nejčastěji, nebo je svým významem nejzávažnější. Obraťte papír, opět ho svislou čarou rozpulte a nalevo přepište vybranou větu. Pod ní pak slovo "Proč?" Třeba: "Nemohu se půl hodiny denně učit cizí jazyk" - "Proč?" A nyní argumentujte.

Pro inspiraci (ne pro doslovné napodobení) vám uvedu jednoduchý příklad takového řetězce k danému tvrzení:

Nemohu se půl hodiny denně učit cizí jazyk.
Proč?
Protože mám hodně práce.
Proč mám hodně práce?
Protože dělám přesčasy.
Proč dělám přesčasy?
Protože bych si jinak nevydělal.
Proč bych si jinak nevydělal?
Protože na lepší místo potřebuji znát cizí jazyk…

Nyní si do pravé poloviny čtvrtky napište totéž tvrzení bez "ne". Tedy: "Mohu se půl hodiny denně učit cizí jazyk". Pod to přidejte "Jak?" a opět hledejte argumenty. Příklad už jistě netřeba.


Jak využít sílu slov:

  • když chcete mít pozitivní výsledky, mluvte pozitivně
  • pro úspěšně je "nemohu" je jen výmluva
  • nebojujte s realitou, ale svými slovy ji vytvářejte


Inspirace pro vás:

Podnikatelé musí komunikovat s mnoha lidmi. Většinu z nich obvykle tvoří zákazníci. I tady je důležité dávat si pozor, jestli neužíváte příliš mnoho negativních slov. Souvisí to i se způsobem, jakým naše mysl vnímá informace. Chcete tedy ve svém podnikání vynikat? Mám pro vás balíček s radami a návody, jak toho dosáhnout:

 

Seznamte se se Strategií úspěšného podnikání

 
Stáhněte si informační brožuru. Čekají vás 3 nástroje ovlivňující úspěšnost vašeho podnikání:

Informace o nakládání s osobními daty zde