Buďte aktivní v podnikání, ne v sepisování petic

Buďte aktivní v podnikání, ne v sepisování petic"Když se jim to nelíbí, jejich chyba. Asi ještě nejsou dostatečně uvědomělí." S podobnými hodnoceními se v poslední době setkávám často. Organizátoři různých akcí jimi častují ty účastníky, kteří nevydrželi do konce, nebo se později negativně vyjádřili k obsahu. Často jde o setkání nebo konference zabývající se závažnými tématy: ekologií, pracovními vztahy, sociální odpovědností firem. Opravdu tedy svádí k názoru, že někteří lidé na ně nejsou připraveni. Realita je však trochu jiná. Většina času se promarní líčením chmurné reality a obviňováním.

Velká témata nemusí být jen doménou aktivistů a neziskových organizací. Klidně se mohou pojit i s byznysem. Nemám na mysli firmy, které předstírají zájem o ekologii nebo sociální otázky, protože jim to vylepší PR nebo marketing. Za příklad si můžeme vzít třeba Tomáše Baťu, který za cíl svého podnikání považoval službu veřejnosti ( také článek Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost?). Tou byli jak zákazníci (kvalita za nízké ceny), tak zaměstnanci (zámožnost pro každého).

"Nekompromisní kritici jsou možná uznáváni jako nositelé velkých názorů, ale ne jako vykonavatelé velkých činů."


Baťa dělal z lidí milionáře

Připomeňme si, že podle jeho záměrů měl baťovec - muž mít v 25 letech vyděláno a našetřeno sto tisíc korun (žena polovinu), což tehdy byly nemalé peníze ( tím se inspirujeme i ve Škole milionářů). A dávno před Kiyosakim mluvil o investicích a pasivních příjmech. Stavěl levné byty, nemocnice, školy. Můžeme si představit lepší příklad sociální zodpovědnosti?

Tomáš Baťa prožil několik krizí, ale neutápěl se v neustálém omílání, co všechno je špatně. Šel příkladem svojí konkrétní prací. Dnes můžeme slyšet, že je přece třeba si vyjasnit, jak svět vypadá, a pak půjdeme dál. Jenže se pořád jen vyjasňuje a vyjasňuje. Po činech ani vidu, ani slechu.

Víte, že... I když akce platí dodavatelé, proděláváte na nich, a to hned dvakrát? Jednak na snížené marži a tržbách za akční zboží, jednak proto, že zákazníci nekupují zboží mimo akce. Není to tedy zrovna nejlevnější způsob, jak přilákat zákazníky.


Aktivní podnikání, ne sepisování petic

Máte-li chuť udělat něco pro lidi nebo přírodu, postavte se k tomu pozitivně. Bědování si můžete poslechnout jednou, ale ani to není třeba. Máte přece oči a vidíte. Nenechte se také strhnout k hledání nepřátel a viníků. Tato oblíbená činnost totiž obvykle sklouzne k odsouzení podnikání jako takového (zvláště pak marketingu) a pranýřování kapitalismu. Tomáš Baťa je dostatečným příkladem, že byznys může obohacovat všechny.

Především však musíte umět přitáhnout lidi. Velkých cílů, jakkoliv jsou ušlechtilé, nikdo nedosáhne sám. Jestliže ovšem budete neustále hledat viníky, třídit lidi na uvědomělé a neuvědomělé, pak získáte více nepřátel, než následovníků či spolupracovníků. Nekompromisní kritici jsou možná uznáváni jako nositelé velkých názorů, ale ne jako vykonavatelé velkých činů ( viz také e-book Úspěšný týden).

Nejvíce tedy dokáží ti, kdo umí spojovat lidi. Jak v podnikání, tak i ve všem, co ho přesahuje. Plačtivé naříkání nad zkažeností světa nic nepřinese. Řešení velkých témat je v rukou lidí postupujících kupředu, ne těch, kteří se pořád chtějí vracet. Nebojme se k nim hlásit a něco pro ně udělat. Ale udělejme to sebevědomě a pozitivně.

 

Seznamte se s trojlístkem úspěšných: