Nejen o MLM: Je to sekta?

 

Proti MLM jsou však používány i konkrétní argumenty, podívejme se tedy na ně. Asi nejzávažnější je obvinění ze sektářství. Projevuje se zejména ve třech druzích výtek: účastníkům jsou údajně vymývány mozky, jsou povzbuzováni k agresivitě a vlezlosti a systém je vytrhuje z přirozeného sociálního prostředí a štve proti němu. Jak je to s vymýváním mozků?

 
Nejen o MLM: Je to sekta?
 
K většině MLM systémů neodmyslitelně patří motivační literatura a školení. Tyto akce mají skutečně trochu jiný charakter než dejme tomu běžný kurz pro obchodníky. Ale i ten působí do jisté míry motivačně.

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že po školení prodavaček ohledně aktivního prodeje se načas skutečně zvýší tržby, ale pak zase poklesnou. Techniky si pamatují dále, vymizí však jejich ochota angažovat se, kterou kurz povzbudil.

"Odpůrci vymývání mozků mají pravdu v tom, že mysl je programovatelná."


Mysl je programovatelná

Vyloženě motivační kurzy mají těchto povzbudivých prvků více a nejsou "ukryty" v technickém obsahu. To proto, že jsou určeny lidem, kteří už určitou hladinu vnitřní motivace mají. Ale i tak potřebují čas od času povzbudit.
Je zajímavé, že ačkoliv toho medicína ví o mysli a jejím fungování poměrně dost, do praxe se tyto poznatky dostávají se značným zpožděním a především se jim nedaří zde ukotvit. Není to zase tak dávno, co byl termín psychosomatický považován za neslušný výraz. Mnozí lidé tedy chtějí být úspěšní, jsou připraveni přinášet oběti, ale nevědí jak konkrétně na to.

Odpůrci vymývání mozků mají pravdu v tom, že mysl je programovatelná. Chtějí ostatně tímto termínem říci, že daná organizace vkládá svým členům do hlavy určité myšlenky, postoje a vzorce, ne že ji vyprazdňuje. Namítnete-li, že do těchto struktur lidé vstupují dobrovolně, odpovědí, že do sekt také. Není tedy skutečně rozdíl mezi sektářským a třeba MLM programováním?


Manipulace je běžnou součástí našeho života

Než se pokusíme najít odpověď na tuto otázku, dovolím si malou odbočku. Z uvedené diskuse i obecného povědomí by se mohlo zdát, že tento druh "manipulace" je vlastní jen MLM nebo dokonce pouze Amway. Není to vůbec pravda. Funguje v mnoha podnicích, zvláště tam, kde se pracuje týmově. Oblíbené teambuildingové akce mají také podobný účel. Stejně tak zpívání hymny, zavedené v asijských firmách. Ale i kouč, mluvící před zápasem s hokejovými hráči je typickým programátorem.

To však není všechno. Mozek vám "vymývají" rodiče i širší rodina, a to dokonce bez možnosti se svobodně rozhodnout, zda toto působení chcete podstoupit nebo ne. Nepřálo by si mnoho lidí být vychováno jinak? A dále v tom pokračuje škola. Výsledkem mimo jiné je, že za tuto dobu (mezi šestým až patnáctým rokem) poklesne počet sebevědomých jedinců pod padesát procent ( viz také článek Všichni máme vymyté mozky aneb Jak funguje motivace).

Pak je zde působení reklamy. Není snad vymýváním mozků, nadto ještě většinou zaměřeným jen na bezuzdnou spotřebu? Anthony Burgess v knize "1985" pěkně popsal, kam vede ustanovení "práva na spotřebu" při současném odstranění všech povinností, včetně těch, týkajících se vnitřních postojů: nadvláda odborů, které si vynutí vše, bez ohledu na to, že ruinují zemi a ženou ji (i sebe) k záhubě. Lidé, kterým vládne spotřeba, se nikdy nezatěžují přemýšlením, co bude zítra. Koresponduje to ostatně s již zmíněnou potřebou a touhou vzdát se odpovědnosti.

Patříte k těm asi 5 % lidí, kteří dokáží rozpoznat dobrou výzvu a reagovat na ni? Pokud ano, pak jsou tyto informace také pro vás.

Programování mysli jsme tedy vystaveni neustále. Domnívám se, že většina lidí si to uvědomuje. Většina z těchto vlivů je jim však zcela lhostejná nebo je dokonce považují za příjemné. Ve skutečnosti jim vadí jediné - programování k úspěchu. Protože to však samozřejmě nemohou říci nahlas, vyjadřují se zkratkou.

Ještě jedna malá odbočka: Proč nejsou předmětem nelibosti státní a akciové podniky, a to jak v oblasti "vymývání mozků", tak podnikatelského úspěchu? Odpověď zní, že je nelze ztotožnit s jedincem. Úspěch státní společnosti nemůže být nikomu výčitkou, že on sám nepodniká. Ale bohatý soused ano. Proto také politická levice, jakkoliv se to může zdát paradoxem, proti akciovým společnostem nic nemá. Na rozdíl od malých podnikatelů ( čtěte v knize Intuitivní marketing pro 21. století).


Je MLM sekta?

Vraťme se nyní k problému MLM a sektářství. Zdánlivě ti i ti programují své členy. Jak to dělá sekta? Přesvědčí své ovečky, že bez ní nemohou žít, že oni sami nejsou nic a smysl života najdou ve splynutí s organizací, kterou bezvýhradně poslechnou vždy a ve všem. Učí něco takového MLM? Těžko by tyto firmy mohly stavět na samostatné aktivitě členů a současně po nich chtít, aby nemysleli. Jestliže je naučí, jak převzít osobní odpovědnost za svůj úspěch, nemohou je nijak udržet. Naskytne-li se lepší příležitost, půjdou za ní.

Napadá mě ovšem kacířská myšlenka, že oněm podmínkám v sektě se naopak podobá vztah řadového zaměstnance a jeho zaměstnavatele. Mnoho pracovníků považuje za pozitivní, když za ně přemýšlí někdo jiný a oni jen plní příkazy. Třesou se strachy, aby nebyli propuštěni. A často jsou proto to schopni udělat hodně - ponížit se či adorovat šéfa, ačkoliv ten se chová nemorálně.

Kdo se k podnikání staví seriozně, nenechá si ujít hodinovou konzultaci zdarma.

Věřím však tomu, že i v Amway či jiných firmách používajících MLM je možno se setkat s případy, kdy je na "odpadlíky" vyvíjen nátlak, aby si svůj krok rozmysleli. Jde tu o peníze a multi-level marketing rozhodně není nějakou doménou andělů. Ale podívejme se na to z opačné strany - je občasný případ šéfovské šikany důvodem k formulování závěru, že je nutné v podnicích zrušit organizační strukturu? Je tedy jistě správné poukazovat ne nešvary, ale měly by být přičítány konkrétním lidem, ne systémům jako takovým, pokud na nich nejsou založeny. Což MLM samozřejmě není.

Už samotný prodej čehokoliv je manipulace. Intuitivní podnikatel se tedy tohoto slova nebojí. Důležité je, aby ta manipulace nebyla v neprospěch zákazníka nebo vašich prodejců. Dodávat lidem, kteří prodávají, motivaci a roztáčet jejich setrvačníky je zcela v pořádku. Pro úspěch je to dokonce nutné.


Dobré? Sdílejte na sociálních sítích: