Kdo čeká na lepší časy, ten se nedočká

Kdo čeká na lepší časy, ten se nedočkáBaťa, Kolben, Sousedík, Waldes - to je jen několik jmen z plejády podnikatelů, které známe z období první republiky. V té době jsme měli nejen vyspělé strojírenství, ale také aktivní a nápadité obchodníky a živnostníky. Reklamu na vysoké úrovni, odbornou marketingovou literaturu (i když se jí tehdy říkalo jinak). A především silné zaměření na zákazníka - v tom určitě nebyl Baťa sám. Jak je tedy možné, že dnes jsou známí především spekulanti, přesouvající peníze jen pro své vlastní potěšení? Že ukazatelem toho, co kdo dokázal, jsou žebříčky majetku, kterých se tak rádi chytají v médiích? Kde jsou ti skuteční podnikatelé?

První republika měla tu výhodu, že mohla plynule navázat na předválečné zkušenosti. České země byly nejrozvinutější částí monarchie a to se projevilo i v novém státě. Přidejme ještě nadšení z jeho budování, což tehdy rozhodně nebyla fráze, jak to možná vnímá dnešní skeptická doba ( pěkně je to zachyceno v dokumentu o firmě Baťa - viz článek Baťa - cesta na ševcovský trůn . Po druhé světové válce a zejména únoru 1948 ovšem přišlo "socialistické podnikání" a trvalo dost dlouho na to, abychom ztratili potřebné návyky a vazby.

"Dnes ze všech stran slyším, že podnikatelé chtějí hlavně klid."


Velké firmy jsou špatným vzorem

Když jsme tedy po roce 1989 rozbíhali malé a střední podnikání, ohlíželi jsme se samozřejmě po informacích a vzorech. Baťu jsme bohužel znali spíš coby vydřiducha, který kopal lidi do zadku, než jako geniálního podnikatele a autora hesla "Náš zákazník, náš pán". A tak jsme brali, co bylo po ruce. Vzory globálních řetězců, velkých společností, burzovních spekulantů. Kdosi to trefně nazval "harvardským stylem".

Je logické, že marketing, který dělají velké firmy, vyhovuje především jim. Pro menšího podnikatele však může být zhoubné je napodobovat. Přijme tím totiž pravidla hry, která si konkurence stanovila podle sebe. Navíc rezignuje na nápaditost a osobitý styl. Nechá si dokonce vnutit přesvědčení, že dokud nebude mít více peněz, nemá cenu nějaký marketing dělat ( jak ukazuje e-book Tajemství Davidova praku, jde to i bez hromady peněz).

Nejhorší však je, že podnikatelé vzhlížejí k těmto svým "vzorům" a říkají: "Toho já nikdy nedosáhnu!" V době první republiky chtěl každý dojít dál, výše. Dnes ze všech stran slyším, že podnikatelé chtějí hlavně klid. A že čím dál tím více spoléhají na stát, jako by snad byli nezaměstnanými či sociálními případy, nebo na druhé straně politiky. Vzorem je nám obchodník, který odmítne prodávat výrobky Babišových firem, ne obchodník, který má příkladný vztah k zákazníkovi.

Víte, že... I když akce platí dodavatelé, proděláváte na nich, a to hned dvakrát? Jednak na snížené marži a tržbách za akční zboží, jednak proto, že zákazníci nekupují zboží mimo akce. Není to tedy zrovna nejlevnější způsob, jak přilákat zákazníky.


Lepší časy si musíte zajistit sami

S podnikatelským úspěchem je to stejné jako s úspěšností osobní. Ta také vychází z vnitřních postojů, ne z vnějších okolností. Je tedy marné říkat "Budeme úspěšní, až nám stát nastaví správné podmínky". Takový přístup vytváří zástupy pasivních podnikatelů, kteří se projevují všude možně, jen ne ve svém podniku a prodejně.

Čekáte-li tedy na dokonalý stav, nedočkáte se. I pokud vyčkáváte, až se podmínky alespoň trochu zlepší, budete čekat stále. Zlepšení totiž nastane, až se pohnete vy sami. Až si uvědomíte, že podnikatelský úspěch závisí jen na vás. Ne na státu, hospodářské situaci, politické situaci ani na ničem jiném, ale na vás. Začněte tedy právě teď. Rozhodněte se a proměňte své rozhodnutí v činy. Pusťte se do marketingu, který odpovídá vaší velikosti, a usilujte o to, abyste rostli a šířili se. Neohlížejte se na vzory, které s vámi nemají nic společného. Udělejte třeba malý krok, ale začněte.

 

Seznamte se s trojlístkem úspěšných: