Zbraně vlivu

Tato kniha vás vybaví silnými zbraněmi, kterými ovlivníte rozhodování druhých lidí ve svůj prospěch. “Celý svůj život jsem byl bačkora. Kam až má paměť sahá, stával jsem se snadnou kořistí všelijakých podomních obchodníků, lidí vybírajících příspěvky a spousty dalších specialistů. Čím dál častěji mě znepokojovalo, že jsem se ocital v zajetí předplatného na nechtěné časopisy nebo byl zavalen vstupenkami na plesy zaměstnanců zdravotnických zařízení.

V této knize se dozvíte, co na lidi skutečně platí a jak je dokážete přesvědčit ve svůj prospěch.

Možná i tento dlouhodobý stav, kdy jsem byl balamucen, se stal základem mého zájmu o studium kompliance – vyhovění,” říká autor této knihy, Robert B. Cialdini (také spoluautor knihy 50 tajemství přesvědčování).

“Které faktory mohou mít za následek, že někomu jinému řeknete “ano”?

Zbraně vlivu je dnes již téměř klasickou knihou o přesvědčování a manipulaci (nebo taky o vyhovění a persuasi). Autor v knize přináší odpověď na otázku, proč říkáme “Ano”, i když nesouhlasíme.

Nejcitovanější sociální psycholog současnosti Robert Cialdini se více jak třicet pět let věnuje výzkumu rozhodování, vyjednávání, přesvědčování a problematice vyhovění. V rámci svého výzkumu se nechával inkognito najímat jako podomní obchodník, dealer drogistického zboží, prodejce automobilů nebo pracovník PR agentury. Absolvoval školení obchodních firem, kurzy prodejních dovedností, analyzoval postupy nejúspěšnějších prodejců. Výsledkem jeho neobvyklého úsilí je dokonalá pomůcka pro každého, kdo chce mít svůj život, ať již profesní či soukromý, pevně ve svých rukou.

Kniha je určena všem těm, kteří odmítají být manipulováni, kteří chtějí porozumět tomu, v čem tkví síla přesvědčovacích taktik, a hodlají se aktivně bránit.

Inspirace pro vás

Nenechte se zmást tím, že je kniha prezentovaná jako návod, jak se bránit manipulaci. Sám autor přiznává, že po jejím vydání dostal řadu dopisů od firem, týkajících se školení, jak podle knihy působit na zákazníky. Ne každá manipulace je totiž neetická. Chcete-li vědět, jak ji využít v prodeji, dozvíte se to na mých školeních.