Na výloze záleží, zvýší vaše tržby

Prodáváte uvnitř, nebo venku?Prodáváte uvnitř nebo venku? Odpověď se zdá být jednoduchá. Pokud nejde o stánek, ale o „kamennou prodejnu“, je přece logické hovořit o prodeji uvnitř. Právě toto krátkozraké přesvědčení vás však může připravit o nemalou část tržeb. Venku se totiž pohybuje mnohem více potenciálních zákazníků, než jich nakonec vejde do vašeho obchodu. Už proto stojí za to zabývat se výlohami a okny trochu více, než je dnes zvykem. Nezakrývat je, nepřelepovat, nezanedbávat, ale maximálně využít.

Již v 19. století obchodníci zjistili, že propojení krámu s ulicí zvyšuje tržby. Do té doby takto lákaly zákazníky jen obchody s potravinami. Čerstvé zboží se vystavovalo v bedničkách a koších před portálem, hlavně pak po obou stranách vchodu.
První výkladní skříně byly většinou skutečně jen skříněmi, tedy bednami s proskleným čelem, zavěšenými na fasádě. V nich se přes den vystavovalo zboží a na noc se snímaly.
Teprve prodejny zřizované v moderní zástavbě získávaly výlohy v podobě velkých oken, propojujících vnitřní prostor s venkovním.


Podceňovaná výloha

V současné době můžeme ve vztahu obchodníků k výkladním skříním a jejich využití pozorovat jistou nevraživost. Buď jsou využívány k vytváření dlouhodobých zaprášených „expozic“, nebo je obchodníci, zřejmě inspirováni typovými stavbami supermarketů, likvidují. Všeobecně se zdá, jako by majitelé prodejen na výlohy zanevřeli ( viz také článek Výloha - nevyužitý reklamní nástroj).

Pokud jde o výkladní skříně uzpůsobené vystavování zboží, hlavním argumentem je, že časté aranžování je časově náročné a nemá ho kdo dělat. Většina dnešních prodavačů ani vedoucích či majitelů prodejen nemá patřičné vzdělání (vyučení v oboru), které dříve bylo samozřejmostí, včetně základů aranžování. Význam výloh je tedy bagatelizován a podceňován.

Dalším negativním jevem, spojeným s tímto typem výkladu, je oddělování od prodejny. Ve snaze dát zboží kontrastní pozadí se zadní část přetírá, přelepuje nebo opatřuje závěsem.

Víte, že... Víc jak 50 % zákazníků se při nakupování nudí? Jsou to obvykle právě ti, kteří mohou nadprůměrně utrácet. Kdo chce získat jejich peníze, musí nabídnout víc, než jen dobré zboží za nízké ceny.


Nezakrývejte výlohu

Tam, kde mají výkladní skříně podobu oken, jsou často likvidovány. Příkladem může být tuzemský Coop, který v rámci tzv. rebrandingu přelepil většinu výloh oranžovou fólií. Důvod byl asi ryze pragmatický: okna obvykle poskytovala pohled na zadní strany regálů nebo hromady prázdných kartonů. A ještě se musela často mýt.
Výjimkou tak většinou zůstávají jen prodejny v obchodních galeriích, zřejmě proto, že je tu poměrně málo místa a vizuální propojení s komunikací nepůsobí tak klaustrofobně.

Jak už však bylo řečeno, pokud se k výkladním skříním chováte macešsky, připravujete se o tržby. Nákup je z větší částí otázkou emocí, nikoliv pragmatického uvažování. Výzkumy dokládají, že většina kupních rozhodnutí vzniká až v prodejně. Abyste tam však mohli nakupujícího ovlivnit, musí nejdříve vejít. A k tomu potřebuje splnit několik podmínek.

Za prvé chce mít zákazník jasno, zda se požadovaný sortiment v prodejně nachází. Názvy dnes obvykle nic neříkají, další písemné informace většinou hýří superlativy na úkor věcnosti. Navíc dobře víme, že jeden pohled vydá za deset nápisů.

Za druhé preferuje bezpečí. Možná to zní v dnešní době poněkud neuvěřitelně, ale je to tak. Pudy pravěkého člověka v nás dosud neomylně fungují a proto dá zákazník přednost prodejně, do níž je vidět. Má zkrátka přehled, co ho uvnitř čeká, kolik se tam pohybuje lidí, a jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
Z tohoto pohledu je také přitažlivější více osvětlená prodejna, zvláště v kontrastu s tmavým vnějškem.

Třetím faktorem je takzvané zrcadlení – rádi napodobujeme ostatní. Jestliže tedy kolemjdoucí vidí, že uvnitř nakupují lidé, cítí nutkání se k nim připojit. Opět jde o pudové jednání, které z pohledu našich předků vypadá takto: jestliže je někde skupina lidí, pak je tam určitě něco k snědku, co zvýší moje šance na přežití. Znovu opakuji, že touto zásadou se – byť nevědomě - řídíme i my, moderní lidé počátku jednadvacátého století ( čtěte i v článku 5 rad, jak zvýšit tržby ve vaší prodejně).

Za čtvrté zde fungují emoční asociace. Běžný nákup si spojíme spíše s velkými prosklenými prostorami, speciality pak s menšími a tmavšími prodejnami. I to, co považujeme za moderní (současný nábytek, nádobí, automobily atd.) vyžaduje co nejméně vizuálních bariér. Průhledný prostor evokuje pocit snadného, lehkého – a dokonce levného nákupu. Naopak v setmělé vinárně nebo starožitnictví budete očekávat ceny vyšší, ba třeba i smlouvání.

Zalepit tedy skla prodejny potravin je silně kontraproduktivní. Spíše by byla namístě reorganizace vnitřního uspořádání tak, aby umožnilo pohled dovnitř prodejny na nakupující a zboží, včetně silnějšího osvětlení. Působení barevných kombinací obalů a reklamy spolu s odlesky světel, by pak jistě bylo mnohem vhodnější pobídkou ke vstupu, než neprůhledná fólie v barvě značky.

Víte, že... Ročně skončí více jak 1.000 malých prodejen a hospod? Většinou proto, že nestačí na větší konkurenci. Přitom návody, jak se takové velké konkurenci ubránit, existují a fungují. Je škoda se vzdávat, když to není nutné.


Prodejna jako jeviště

Pokud tedy neprodáváte zboží výjimečné, značkové a specifické, měli byste se snažit, aby do vaší prodejny bylo zvenčí vidět. Ale to nestačí. Jestliže byl dosud váš interiér uzpůsoben očím zákazníků, kteří ho pozorovali zevnitř, nyní je třeba posuzovat ho pohledem zvenku. Jako by se vaše prodejna zvětšila i o kus ulice před ní a hranice se posunula až tam. Nelze tedy k prosklené stěně postavit zadní stranu regálů, dokonce ve většině případů vůbec žádné regály.

A nejde jenom o neživý nábytek. Prodejna se tímto otevřením stává pomyslným jevištěm, na němž se odehrává – z pohledu kolemjdoucích – poutavé divadlo. I s tím je třeba počítat. Co myslíte: je zajímavější pohled na frontu u pokladny, nebo na zákazníky vybírající a zkoušející zboží? Na aktivního prodavače nebo na tuctový reklamní stojan?


Když zrušíte bariéry, zvýšíte tržby

Tím, že zrušíte vizuální bariéry mezi prodejnou a ulicí, zaujmete mnohem více zákazníků, což se logicky musí projevit na tržbách. Pokud jde o vynaložené náklady, můžete je v každém případě považovat za investice, které se vyplatí. A rozhodně je o účinnější formu, než je většina klasické reklamy.

 

Seznamte se s trojlístkem pro váš úspěch:

Využijte tyto užitečné nástroje: