Intuitivní marketing a firma

Intuitivní marketing a firmaMarketing jako útvar, který zadává reklamu. Statistiky. Průzkum trhu. Budget… Tak nějak už ho po dlouhá léta vnímáme. Nic na tom nemění snahy některých autorů změnit to, protože většinou usilují jen o zvýšení ziskovosti nástrojů, používaných od počátku padesátých let minulého století. Nic na tom nemění ani snaha udělat z marketingu vědu nebo způsob, jakým se zpracovávají data či "big data", jak zní aktuální módní termín. Ale je marketing skutečně tím, za co jsme ho dosud považovali?

 
Čím dál tím naléhavěji se ukazuje, že marketingu musíme dát nový obsah. Ne provádět kosmetické změny, ne vylepšovat, ale nově definovat a přidělit mu nové poslání.

Intuitivní marketing vychází ze třech základních poznatků:

  • tržby a zisk jsou výsledkem uspokojení zákazníka, zákazník je tedy na prvním místě
  • jaká je kultura ve firmě, taková je i kultura chování k zákazníkovi
  • každý pracovník je součástí marketingu

Marketing je vše

Marketing je pyramidou, na jejímž vrcholu stojí zákazník a všechno ostatní je firma. Máme tu tedy nový pohled: Zatímco dříve byl marketing jen jednou z funkcí firmy, nyní je obsahem firmy. Pokud bychom si to ukázali na příkladu živého organismu, starý marketing byl schopností vidět, slyšet a mluvit, nový je samotným životem. Bez něj tělo neexistuje.

"Intuitivní marketing není funkcí, ale systémem. Zajišťuje život firmy tím, že jí dává správný směr a současně umožňuje naplňování správných cílů."

Intuitivní marketing není funkcí, ale systémem. Zajišťuje život firmy tím, že jí dává správný směr a současně umožňuje naplňování správných cílů. Není firemním útvarem, protože zastřešuje všechny útvary. Nezabývá se jen jednou z funkcí firmy (třeba podporou prodeje), protože je nad všemi funkcemi.

Je to pořád ještě marketing? Ano, pokud marketing chápeme jako způsob, jakým dosahujeme uspokojení zákazníků. Ne, vidíme-li v něm pouhou reklamu.

Jak změnit firmu

Jak přebudovat firmu na základě intuitivního marketingu? Tady nepomohou vědecké metody, protože ty se drží osvědčeného a jen zdokonalují. K tomu, aby se firma osvobodila od letitého balastu, nadechla se a volně vzlétla k novým úspěchům, je třeba ji v základech změnit. Místo ekonomických nástrojů a čísel nastupuje do čela duch.

"Orientace na spokojenost zákazníka neznamená, že ztrácíme ze zřetele zisk."

To však vůbec neznamená, že ztrácíme ze zřetele zisk. Právě naopak. Když víme, že vyplývá z uspokojení zákazníka, můžeme dosáhnout mnohem lepších ekonomických výsledků, než v současnosti. Poznání a užití principů otevírá cestu k prosperitě.

Jak na to v praxi? Je třeba změnit ducha firmy. Nástroje už delší čas existují, ale nebyly dosud správně, nebo vůbec používány. Kolik firem má dnes formulovanou vizi a poslání? A kolik z nich je denně používá jako přirozenou součást fungování? Kolik z nich dokáže skutečně motivovat své zaměstnance?

Co je třeba k prosperitě

Aby podle intuitivního marketingu firma mohla prosperovat, měla by:

  • mít silnou vůdčí ideu a získat pro ni všechny pracovníky
  • na jejím základě vytvořit originální strategii
  • vybudovat systém, v němž každý zaměstnanec bude mít osobní marketingovou odpovědnost
  • připravit "samosprávné" prostředí
  • podpořit kreativitu
  • vrátit lidem radost z práce a tím je silně motivovat

První krok k úspěchu

Chcete, aby se vaše firma stala novou úspěšnou hvězdou třetí generace? Chcete se dostat daleko před konkurenci a uspět v nadcházejících turbulentních časech? Máte odvahu změnit vše, co patří minulosti? Kontaktuje mě.

Miloš Toman, autor intuitivního marketingu

 

Konzultovat   Využívat   Využívat