Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? Škola

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? ŠkolaBaťa brzy zjistil, že s výchovou pracovníka je třeba začít dříve, než jako hotový člověk nastoupí do továrny. Dospělý už měl zafixovány vlastní hodnoty, hůře se přizpůsoboval požadavkům na disciplínu na jedné straně a samostatnosti na straně druhé. Navíc tehdejší školy poskytovaly velmi málo praktických informací a už vůbec nevychovávaly žáky k tomu, co Tomáš Baťa považoval za základ - uvědomělému osobnímu hospodaření.

Baťův postoj výstižně charakterizují následující slova k venkovskému učiteli: "Představte si, co by tu mohla udělat škola! Děti se učí účetnictví, počtům, účtují a počítají transporty z Hamburku do Ameriky a co jí vím co. Žádný k tomu nemá osobního vztahu. Kdyby takový desetiletý chlapec přišel za tatínkem a mohl mu říci: 'Právě se ve škole učíme, jak dělat domácí účty. Já ti budu dělat účty pro celý dům a uděláme si spolu smlouvu, že mi za to dáš tolik a tolik.' To by z toho najednou věděla rodina o svém živobytí. To by se stávali hospodáři z otce i syna, z matky i dcery. A škola by měla pořád co počítat, protože život nestojí."

"Vědění bylo u Tomáše Bati vždy hodno úcty. Muselo však přinášet užitek."


Výchova praktických lidí

Tomáš Baťa nebyl přítelem "akademické" vzdělanosti tam, kde bylo třeba přicházet s praktickými řešeními. "Při návštěvě třídy učňů stavebních řemesel nalezl jsem v ní řecké sloupoví. Postěžoval jsem si učitelům, že zrovna toho dne nemohli odchovanci těchto škol vypočítat a nakreslit záchodové roury. Shodli jsme se v tom, že vyřešení tohoto problému má pro život mnohem větší význam, nežli známost konstrukce řeckých sloupů," uvedl v roce 1931 ve svém projevu věnovaném stavebnictví.

Na druhé straně to ale neznamená, že by vzdělané lidi přehlížel - právě naopak. Vědění bylo u Tomáše Bati vždy hodno úcty. Muselo však přinášet užitek. Proto si třeba vysoce vážil amerického vynálezce Edisona. V roce 1931, když zemřel, uctil jeho památku celý Baťův podnik.
Je také známo, že Tomáš Baťa odmítl čestný akademický titul. Opět ne proto, že by si vzdělání nevážil, ale protože měl pocit, že samotný titul mu ničeho nepřidá.

Víte, že... Ročně skončí více jak 1.000 malých prodejen a hospod? Většinou proto, že nestačí na větší konkurenci. Přitom návody, jak se takové velké konkurenci ubránit, existují a fungují. Je škoda se vzdávat, když to není nutné.


Vyjadřujte se srozumitelně

Podobné to bylo s předáváním vědomostí. Tomáš Baťa vyžadoval, aby se i o složitých věcech mluvilo srozumitelně. V roli adresáta si totiž vždy představoval spíše prostého a nepříliš vzdělaného člověka. Snad v tom hrála roli i skutečnost, že on sám si toho ze školy mnoho neodnesl a vše musel později dohánět vlastní pílí..

Doktor Bělavský, pozdější profesor na Technologickém ústavu v Brazílii, vzpomínal na lekci, kterou od Bati dostal. Byl požádán, aby vypracoval předpisy na činění kůží pro podešve. Dal si práci, aby do detailu odborně popsal, co se s kůží děje. Tomáš Baťa s tím však spokojen nebyl. "U živého Boha, proč to neřeknete v jednoduché češtině," zareagoval, když si návrh přečetl. "Jak to vidím, je to přece jednoduché. Kůže, stažená z dobytka, prostě hladoví. Musí se proto nakrmit. Činící břečka není ničím jiným nežli krmivem. Kůže, když se dostane do bot, musí pracovat, a proto když se mění v useň, musí být správně krmena. Když to vysvětlíte takto obyčejným lidem, kteří činí kůži, pak tomu porozumí a nakrmí ji správně. Celá věc je přece tak jednoduchá."

Přečtěme si dnes mnohé pracovní a technologické popisy. Je jistě potřeba vyjádřit postupy terminologicky správně a jednoznačně, ale najdeme vedle nich také překlady, jež by je podobným způsobem přiblížily pracovníkům? Tomáš Baťa dobře věděl, že těžko může chtít odpovědnost a aktivitu od lidí, kteří jen stěží chápou, co a proč dělají. Porovnejme si to s představou některých dnešních manažerů, stavějících svoji autoritu právě na tom, že jim jejich podřízení nejsou schopni rozumět a pochopit, co je podstatou úkolu.

Víte, že... Víc jak 50 % zákazníků se při nakupování nudí? Jsou to obvykle právě ti, kteří mohou nadprůměrně utrácet. Kdo chce získat jejich peníze, musí nabídnout víc, než jen dobré zboží za nízké ceny.


Baťova škola práce

Protože státní školství nedokázalo Baťovy představy naplnit, vzniká v roce 1925 Baťova škola práce. Zájem o ní trvale převyšoval její kapacitní možnosti, přestože by se z dnešního pohledu přísná disciplína, která zde vládla, asi málokomu zamlouvala. Připomeňme si jen, že žáci přes den pracovali v továrně a teprve večer (mezi 18. a 20. hodinou) navštěvovali školu. Nebo že si museli své výdaje a příjmy zapisovat do hospodářské knihy, kterou jednou týdně překládali řediteli internátu ke schválení. Nakupování zbytečností (ale ani škudlení) se netrpělo. Na druhé straně byl deklarován cíl, aby každý mladý muž měl ve svém 24. roce úspory cca 100.000 korun (měsíční mzda kvalifikovaného dělníka tehdy v Československu dosahoval výše kolem tisíce korun).

Výchova dívek (škola pro ně byla otevřena v roce 1929) probíhala jinak. Podle Baťova názoru se měla žena starat o mužovo zázemí. Dívky proto ve výrobě zůstávaly jen do doby, než se vdaly. Vzdělávání se soustředilo na domácí práce, ale i na schopnost řídit hospodaření rodiny. Žena měla být navíc mužovým motorem a tlačit ho k větším výkonům v duchu Baťova hesla "Skromná žena - lenivý muž".  Ze zásad Baťovy školy práce vychází i Škola milionářů.

 


Nastavte si podnikání