Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? Porady

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? PoradyJak už jsem uvedl, předností Baťova systému bylo vyvážené spojení direktivního řízení a samostatného rozhodování. Zatímco v mnoha dnešních podnicích tento poměr závisí především na tom, čeho je vedoucí pracovník ochoten se vzdát (přičemž při tom myslí zejména na prestiž), u Bati byla dělící čára jednoznačně dána. Direktivně se zadával úkol, který bylo třeba vždy splnit, tedy jakási spodní hranice. Na závodech, dílnách a dalších celcích i jednotlivcích pak bylo nalézt optimální cesty, jak tyto úkoly nejen splnit, ale také překročit, protože na tom byly závislé odměny (viz samospráva dílen).

Přikazovalo se tedy, co je třeba udělat, ale lidé měli relativní volnost v rozhodování, jak to udělat.

"Porady nemohou být pouhým předávání příkazů, ale ani ne jen debatou."

Protože jádrem úkolu byl vždy hospodářský výsledek (pracovníci nebyli odměňováni v závislosti na objemu produkce a podobných parametrech, ale podílem na zisku, tedy rozdílu mezi příjmy a náklady), nebylo třeba tuto samostatnost neustále oklešťovat a podrobovat dohledu. To je problém mnoha současných firem, v nichž se po zavedení "revoluční" samostatnosti týmů po čase jejich pravomoci natolik omezí - se zdůvodněním, že aktuálně poškozují cíle a hospodaření firmy - že se opět navrátí k původnímu stavu.


Sobotní konference u Bati

U firmy Baťa byly tedy místem, kde se přijímaly a vyhodnocovaly úkoly, ale řešily i náměty, takzvané sobotní konference. Měly tři úrovně - konferenci vedoucích závodů, konference závodů a konference dílen.

Konference vedoucích závodů začínala každou sobotu v 7 hodin ráno. Účastnili se jí vedoucí závodů, důležitých oddělení a vedení firmy. Účast byla povinná i pro ředitele zahraničních závodů. Mimo jiné se také přísně dbalo na dodržování požadavku, aby účastníci byli svátečně oblečeni, oholeni a v bezvadné obuvi.

Na programu byly nejdříve výsledky uplynulého výrobního týdne. Ten nebyl u Bati totožný s týdnem kalendářním, ale začínal ve čtvrtek a končil ve středu (u mimozlínských závodů pak trval od středy do úterý). Týdenní vyúčtování muselo být v pátek ve 12:00 hodin hotovo, aby mohlo být na sobotní konferenci projednáno. O výsledcích se společně debatovalo, přijímala se opatření.

Vedle toho se konferencí účastnili i pracovníci, kteří se vraceli ze zahraničních cest a měli za úkol o nich referovat. Zejména pak o nových zkušenostech a námětech. Vedle tradičních ústních prezentací se už běžně používala i moderní technika, zejména promítání diapozitivů. Neprezentovaly se jen fotografie z cest, ale i grafy, statistiky apod., v podstatě vše, k čemu se dnes běžně používají prezentace v powerpointu.

Konference vedoucích končila v deset hodin a na ni navazovaly konference skupin, tedy oddělení a závodů. Ředitel podniku se každou sobotu účastnil konference jedné skupiny. Ve 12 hodin následoval společný pracovní oběd vedoucích skupin a oddělení a účetních. Na něm se (opět za hojného využití diapozitivů) kontrolovaly výsledky minulého období a vyjasňovaly nejasnosti.

Ve 14 hodin začínaly konference na dílnách. Končily v 16:00 a následovalo podepisování dokumentů na příští týden. Ředitel podniku v přítomnosti ostatních podepisoval vše, co oficiálně vyžadovalo jeho podpis.

Podívejme se nyní na to, co můžeme použít v současné praxi. V první řadě je důležité uvědomit si, že není třeba složitě vymýšlet mantinely vymezující území direktivního a území samostatného rozhodování. Jak už jsem uvedl, jsou v podstatě dány a jejich nerespektování (převážení jednoho na úkor druhého) vede k problémům a škodám.

Stejné mantinely pak lze použít i na poradách. Opět je nutno vycházet z vyváženého poměru mezi direktivním a samostatným. Porady tak nemohou být pouhým předávání příkazů, ale ani ne jen debatou.

Víte, že... Ročně skončí více jak 1.000 malých prodejen a hospod? Většinou proto, že nestačí na větší konkurenci. Přitom návody, jak se takové velké konkurenci ubránit, existují a fungují. Je škoda se vzdávat, když to není nutné.


Připravené porady

Z tohoto pohledu je velmi důležitá příprava na poradu. Z postupů u firmy Baťa vidíme, že veškeré výsledky, které byly předmětem porady, musely být známy už den předem, aby se účastníci se s nimi mohli s dostatečným předstihem seznámit a připravit si k nim komentář. Na první pohled se to vypadá logicky, ale bohužel takový přístup v dnešních firmách často nefunguje. Buď proto, že porady jsou pojímány jen jako direktivní rozdílení úkolů, nebo vedoucí pracovník záměrně informace (zejména negativní výsledky) tají, aby mohl "viníky" překvapit ( viz také článek Jak motivovat prodavače, aby prodávali aktivně). Je to tedy zejména nedostatečná kvalita a vyspělost manažerů, co snižuje úroveň porad a jejich působení na výkonnost firmy. Pokud chyba není přímo v nejvyšším vedoucím pracovníkovi, lze tomu předejít či zabránit vybudováním jasně definovaného a přísně dodržovaného systému porad, jak tomu bylo u Bati.

 


Nastavte si podnikání