Co je Aktivní marketing

Aktivní marketing je založený na stejných principech jako Aktivní prodej.

Stojí tedy také na působení na smysly, emoce a instinkty. A proč ta podobnost, ba příbuznost? Protože marketing a prodej nejsou dvě oddělené entity, které nemají mnoho společného. Toto kotlerovské pojetí slouží spíš posilování ega marketérů, než prosperitě firmy.

Cílem je prodej

Tak jako tak totiž každý podnikatel a firma potřebují prodat. Pokud vkládají úsilí do činností, které nepodpoří nebo nezvýší prodej, jde o zbytečné plýtvání prostředky.

Aktivní marketing tedy neděláme pro efekt. Nejde o líbivé reklamy, které zabodují na festivalu v Cannes a odnesou si odtud náruč ocenění. Nejde o obdiv.

Aktivní marketing přináší konkrétní výsledky v podobě vyšších tržeb.

Aktivní marketing se zaměřuje na:

  • působení na smysly (smyslový marketing)
  • působení na instinkty (instinktivní marketing)
  • působení na emoce (emoční marketing)

a to najednou, nikoliv odděleně.

Vysoká spolehlivost

Klasický „kotlerovský“ marketing se marně honí za předvídatelností, dosaženou analyzováním dat. Přitom instinktivní a emoční reakce jsou mnohem spolehlivější a docela přesně víme, jak lidé zareagují.

Účinky Aktivního marketingu jsou tedy předvídatelné. Klasický marketing sbírá data o reakcích zákazníků, a když se pak podle nich snaží vytvořit nové kampaně, často neuspěje. U smyslového, instinktivního a emočního marketingu však spolehlivě víme, jak budou lidé reagovat.

Použijte v praxi

Chcete i vy začít používat Aktivní marketing?

Zajistěte si můj seminář