Franchise Club: Tomáš Sedláček, filozofující ekonom

Tomáš Sedláček, filozofující ekonom, s knihou Intuitivní marketingZveme vás na březnový (114.) diskusní večer Franchise Clubu. Proběhne ve čtvrtek 15. března 2018 od 18 do 21 hodin v podkroví legendární Werichovy vily na pražské Kampě (U Sovových mlýnů 501/7, 118 00 Malá Strana, Praha 1). Budeme mít mimořádně zajímavou příležitost vnořit se do úvah o podobě a budoucnosti našeho světa společně s Tomášem Sedláčkem, významnou osobností české ekonomie a nepřehlédnutelnou intelektuální celebritou, proslulou svými zajímavými filozoficko-ekonomickými úvahami a výhledy do budoucna.

Tento vizionář nám pomůže v širších souvislostech pochopit proměny, které v našich privátních i podnikatelských životech vyvolává masová digitalizace a intenzivní zavádění nejnovějších technologií. A protože ekonom Tomáš Sedláček je vybaven širokoúhlým záběrem a mnoha interdisciplinárními přesahy, jistě dojde nejen na ekonomii, ale také na filozofii, politologii, historii, sociologii, psychologii, mytologii, náboženství, morálku, umění nebo teoretickou fyziku.
Východiskem k naší debatě budou myšlenky a úvahy, které Tomáš Sedláček originálním a hutným způsobem vtělil do svého článku nazvaného "Digitalizace lidské touhy" uveřejněného v roce 2016 ve futurologickém sborníku stručně nazvaném "2036".


Proč stojí za to přijít? Komu je klubové setkání určeno?

Toto setkání je určeno pro členy (i nečleny) klubu a jejich přátele, pro podnikatele a manažery a vůbec … pro nejširší publikum.

Snad každého z nás totiž zajímá, jak a kam se svět kolem nás vyvíjí a co nás v budoucnosti čeká. Zajímá nás to nejen z přirozené lidské zvědavosti, ale také z důvodu odpovědnosti za sebe, a své blízké. A jsme-li podnikatelé či manažeři, tak i z hlediska udržitelnosti našeho podnikání a ochrany dosavadních investic.
Setkání jistě zaujme i ty, kteří rádi pohlížejí na téma digitalizace z nezvyklých úhlů a v překvapivých souvislostech.

A také pro ty, kteří jsou zkrátka upřímní fandové Tomáše Sedláčka a touží se jej na to, co je zajímá, zeptat osobně.

Věděli jste, že do pěti let od začátku podnikání skončí 77 % podnikatelů, kteří se spoléhají pouze na vlastní vědomosti, ale jen 7 % těch, kteří používají nějaké komplexní know-how? Rozdíl v úspěšnosti je tak zásadní, že je dobré se zajímat, v čem to vlastně je. V PARTNER PLUS takové know-how máme.


Filozofující ekonom na jednokolce

Tomáš Sedláček je znám jako ekonom, který už před lety zaujal svou prvotinou Ekonomie dobra a zla. V ní představil svou schopnost nazírat a uvažovat v širších oborových i časových souvislostech, výrazně překračujících rámec disciplíny nazývané ekonomie. Na snímku z autogramiády vidíte po jeho pravé ruce moji knihu Intuitivní marketing.

Tomáš Sedláček stále prokazuje ve svých novinových článcích, mediálních vystoupeních i knihách, že dokáže poutavě, čtivě, a přitom navýsost erudovaně podat a popularizovat ekonomická témata a zaujmout široké publikum.
Je vyhledávaným přednášejícím a diskutérem na světových univerzitách, konferencích, kulturních akcích a v debatních klubech.
Jeho ekonomické a filozofické názory a liberální politické postoje jsou nemalou částí převážně intelektuální veřejnosti respektované a diskutované.

Tomáš Sedláček je svůj. Charismatický extrovert. Přemýšlivý čerstvý čtyřicátník s klukovskýma očima. Jeho vysokou postavu se zrzavou hlavou jen těžko přehlédnete. Jeho zvučný hlas je slyšet v přednáškových sálech, stejně jako v pražských barech či na pražských ulicích, kde se prohání buď na elektrokole, jednokolce nebo na monokole, z nichž se rozhlíží po okolí, zdraví okolojdoucí a vyřizuje telefony. Vždy v dobře padnoucím saku, nezřídka ve výrazných kalhotách se zakolíčkovanou nohavicí.

Je-li pro Tomáše Sedláčka něco charakteristické, je to jeho vášeň pro myšlení a téměř dětská radost z nových podnětů. V debatách je soustředěný, systematický a na první pohled poznáte, že ho téma zajímá do hloubky a v celé šíři. Odpověď hledá a formuluje na místě, nesahá pro včerejší formulace natož po klišé. Miluje nezvyklá slovní spojení, příměry a obrazy, ekonomii rád vysvětluje na příbězích ze Starého zákona nebo z Hvězdných válek. Libuje si v propojeních mezi ekonomií a jinými vědními disciplínami.

žárovkaMáte ctižádost patřit mezi nejlepší a chcete, aby se to také projevilo v odpovídající výši příjmů? Pusťte se do práce, která ukáže, co ve vás je. Pomáhejte více jak 1.000.000 podnikatelům prosperovat a žít bez obav z budoucnosti. Využijte této šance a přijdete se k našemu týmu


Několik úvah Tomáše Sedláčka

Zde je několik úvah Tomáše Sedláčka … vytržených z kontextu jeho knih nebo článků v Hospodářských novinách:

  • Digitalizace změnila celou společnost více než dikce režimu. Je radikální, ale mírumilovná, proto si jí tolik nevšímáme.
  • Desatero božích přikázání říká "milujte bližního svého". V tom případě milujte i svůj mobilní telefon; ten je s námi pořád ve všech situacích.
  • Dnes se ekonomika stěhuje do abstraktního, nic nevážícího světa digitálního internetu, světa, který vlastně neexistuje, ale přesto v něm lze trávit velikou část našich životů.
  • Z materiálního hlediska žije západní společnost v nebi - k tomuto závěru by došel jakýkoli cestovatel z minulosti, kdyby mezi námi na chvíli žil. Ale trik spočívá právě v tom "na chvíli".
  • Tisíciletí se člověk definoval tím, co dělá, a pak tím, po čem touží. Naše touhy s novými možnostmi neklesají, ale rostou. Kdybychom byli schopní "zastropovat" naše touhy, nemuseli bychom tolik pracovat. Co ale zbude z člověka, až se stane pracovně vyprázdněným a jeho touhy budou naplněné?
  • Práci za nás přebírají stroje, to, po čem máme toužit, nám vnucuje reklama. … ve vzdálenější budoucnosti nám stroje budou suplovat nejen to, co vyrábíme, ale i to, po čem toužíme. Koneckonců již dnes vám Google nabídne to, co hledáte, ještě dříve, než to stihnete napsat.
  • Kapitalismus komunistické experimenty povoluje, dokonce je vítá. Naopak to nefunguje. Komunismus kapitalistické experimenty potírá, trestá, bojí se jich.


O Tomášovi Sedláčkovi stručně

Tomáš Sedláček se narodil se v roce 1977 v Roudnici; pět let žil s rodiči ve Finsku a další čtyři v Dánsku. Nyní žije v Praze, je ženatý, má syna.

Vystudoval teoretickou ekonomii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a stal se zde doktorem filozofie a teoretické ekonomie. Stal se rovněž stipendistou Yale University, která ho v roce 2006 ve svém Yale Economic Review zařadila mezi pětici mladých perspektivních ekonomů (Young Guns: 5 Hot Minds in Economics).
Jako vysokoškolský učitel přednáší filozofii a ekonomii, dějiny ekonomických teorií a aktuality na Fakultě sociálních věd UK a hostuje na dalších univerzitách; je lektorem European Leadership & Academic Institute (ELAI).

V současné době pracuje jako hlavní makroekonomický stratég ČSOB.

V letech 2001 až 2003 pracoval jako ekonomický poradce Václava Havla. V roce 2004 přijal post expertního poradce ministra financí. V lednu 2009 se stal členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), poradního orgánu sestávajícího z deseti vybraných ekonomů, kteří pro vládu připravují protikrizová opatření.
Založil Ekonomický klub, je členem programového výboru nadace Fórum 2000 a členem poradních či dozorčích rad mnoha dalších neziskových organizací.

žárovkaJedním z největších objevů moderního obchodu je věrný zákazník. Dokáže snížit vaše marketingové náklady na desetinu, a přitom vám navýšit obrat v průměru o 30 %. Mít věrné zákazníky dnes znamená mít zásadní konkurenční výhodu. Proto mu v programu PARTNER PLUS věnujeme takovou pozornost. Zjistěte více


Tomáš Sedláček publicista

Více než deset let Tomáš Sedláček pravidelně komentuje společenské dění v Hospodářských novinách.
Jeho první kniha Ekonomie dobra a zla: Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi vyšla v roce 2009 a se stala v České republice bestsellerem, poté vyšla ještě v 17 světových jazycích. Originálním a provokativním způsobem propojuje ekonomii s filozofií, mytologií, teologií, uměním nebo historií. V roce 2012 za ni byl odměněn Německou cenou za ekonomickou knihu.

Jeho druhá kniha (R)evoluční ekonomie vyšla v roce 2013 v nakladatelství 65. pole jako kniha rozhovorů. Tomáš Sedláček v ní diskutuje o životaschopnosti současného ekonomického systému s americkým antropologem Davidem Graeberem, který je kvůli svým názorům některými považován za anarchistu, a publicistou Romanem Chlupatým.
Ve třetí knize nazvané stručně "2036", která vyšla v roce 2016 v nakladatelství 65. pole, se spolu s dvaceti dalšími známými osobnostmi z nejrůznějších oborů zamyslel, jak se v následujících dvou dekádách změní jejich obor i společnost. Sedláčkův příspěvek Digitalizace lidské touhy patří k vrcholům sborníku.

"Ačkoliv je současná společnost přesycena horkými tématy od migrační krize přes brexit až po vzestup Číny, autoři se v knize "2036" dotýkají té nejdůležitější revoluce, která na pozadí všech politických, vojenských a ekonomických změn probíhá - je to revoluce digitální," uvádí Sedláček a jako editor celého sborníku uvádí s nadsázkou přesnost všech předpovědí na pravou míru: "Tento sborník se snaží odpovědět na nemožnou, ale nutnou otázku: jak to s námi bude vypadat za dvacet let? Čtenáři se do rukou dostává odvážná publikace, jejíž autoři jsou připraveni se za dvacet let veřejně ztrapnit".

Přijďte do Franchise Clubu a načerpejte u nás poznání a inspiraci. Získejte nové, zajímavé, užitečné a cenné kontakty, informace, rady a zkušenosti - podané jako vždy srozumitelnou a atraktivní formou.

žárovka"Ze všech smutných slov jazyka či pera nejsmutnější jsou: Mohlo to být!" napsal básník John Greenleaf Whittier. Usilujme o to, abychom je jednou s hořkostí nemuseli vyslovit, až budeme zpětně hodnotit svůj život. Dobré příležitosti se nenabízejí věčně a na každém rohu. A jednou z nich je určitě Škola milionářů. Zjistěte o ní více


Organizační informace pro klubový večer

Program klubového večera proběhne v podkrovních prostorách nově zrekonstruovaných prostor klasicistní Werichovy vily na pražské Kampě (U Sovových mlýnů 501/7, 118 00 Malá Strana, Praha 1).
Velmi doporučujeme přijít do spodních pater Werichovy vily o hodinu i dvě dříve a věnovat tento čas prohlídce unikátní expozice v prvním patře nebo ve sklepě nebo návštěvě skvělé kavárny v přízemí.

Klubový program začínáme v 18.30 hodin, prostory podkroví Werichovy vily jsou členům klubu a přihlášeným návštěvníkům k dispozici už od 18.00, kdy se zde také podává malé občerstvení - studené nápoje, káva, čaj, pizza, forneti.

Na tento klubový večer je nutné se zaregistrovat předem na adrese club@ifranchising.cz - platí pro členy klubu i pro nečleny. Registrace člena klubu vyžaduje pouze jméno a příjmení, u ostatních nečlenů požadujeme jméno a příjmení, firmu, pracovní pozici, číslo telefonu a elektronickou adresu. Doporučujeme registrační e-mail odeslat co nejdříve, počet míst je omezený.

Členové Franchise Clubu mají pro sebe a pro jednoho svého hosta vstup zdarma. Vstupné na klubový večer, včetně pohoštění, je pro nečleny 600 Kč. Slevu 20 % mohou využít členové České marketingové společnosti. Slevu 20 % může získat každý druhý a další přihlášený návštěvník zaregistrovaný ze stejné firmy. Nepodnikající studenti denního studia do 26 let a učitelé u nás zaplatí za vstup pouze 200 Kč. Vstupné do Franchise Clubu je daňově uznatelný náklad. Vstupenku na klubový večer lze zakoupit pouze hotově v recepci před a během klubového večera.
Uvítáme formální nebo "klubové" smart casual oblečení.

Franchise Club - "klub pro dialog a spolupráci" je programově zaměřen nejen na předávání zkušeností a diskusi, ale také na networking. Během přestávky a po skončení klubového večera vytváříme příležitostí pro navazování, udržování a rozvíjení kontaktů, konexí, referencí, doporučení a informací užitečných pro vaše podnikání a osobní rozvoj. Doporučujeme proto mít s sebou větší množství vizitek a jednu z nich nosit viditelně připevněnou.
Během klubového večera mají účastníci k dispozici rautové občerstvení, nápoje a kávu, které partnersky zajišťují značky: Fruitisimo, Minit a Pizza Company.

Intuitivní noviny

Každý měsíc vám pošlu emailem originální čerstvou dávku inspirace v Intuitivních novináchInspirace ze Školy milionářů

Jednou za měsíc inspirace pro každého, kdo chce stát pevně na vlastních nohou. 
Informace o nakládání s osobními daty zde.
 

Doporučuji ke stažení zdarma: