Co platí na konkurenční Goliáše

Co platí na konkurenční GoliášeTen biblický příběh o malém Davidovi, který porazil obra Goliáše, většina z nás zná. Ale lidem z něho utkvěl v paměti hlavně konec. Málokdo ví, co se dělo předtím, než se pastevec David vydal potrestat zpupného filištínského válečníka. A právě to je na celém vyprávění nejzajímavější, alespoň pokud jde o poučení využitelné u menších podnikatelů. To proto, že také často stojí tváří v tvář velkému konkurentovi, který má zdánlivě všechny výhody: velkou vyjednávací sílu, díky níž může stlačit ceny, dostatek peněz na marketing, vyšší platy zaměstnanců i cenovou válku a větší výdrž v ní. Ale něco přece jen nemá.

Připomeňme si nejdříve ve stručnosti, co se vlastně na frontové linii mezi Izraelity a Filištíny odehrálo. Vojska stála proti sobě na protilehlých kopcích a chystala se k boji. Pauzy využíval obrovský filištínský bojovník Goliáš, který vyzýval soupeře k souboji: "Jestli mě v boji někdo přemůže a zabije, budeme vám sloužit. A jestli já přemůžu a zabiju jeho, budete jako naši otroci sloužit vy nám." Nikdo se na něj neodvážil a Izraelité se třásli jako osiky, jen ho viděli.

"V podobné pozici jsou ovšem i menší podnikatelé."

David se válečného tažení ani nezúčastnil, otec ho poslal, aby svým bratrům přinesl proviant. Ale když splnil úkol a okouněl v předních řadách bojovníků, dotkly se ho urážky, kterými obr častoval vyděšené protivníky. A tak šel a přihlásil se, že s ním zatočí. Král Saul, rozradostněný takovou odvahou (a nabízejícím se řešením nepříjemného problému), mu nechal snést všechno, co měl Goliáš: pancíř, přilbu, bronzové chrániče a také štít, meč a těžké kopí. David to dokonce na sebe všechno navlékl, ale když zjistil, že se mu pod tím nákladem podlamují nohy a že meč sotva zvedne, zase všechno sundal a nechal si jen svůj pastevecký prak, se kterým uměl dobře zacházet. Konec už znáte: Ještě než došel na dosah jeho zbraní, trefil z praku obra mezi oči a rozhodl tak boj ve prospěch Izraelitů.


Jak na konkurenční Goliáše

Proč tak rozsáhle referuji o tom, co všechno si mohl David vzít a nevzal? Z pohledu válečníků kolem něj to přece nedávalo smysl. Jak jinak se ubránit obrovi, když ne s výzbrojí srovnatelnou s tou, kterou měl on? Ale jak vidíte, nemá cenu bojovat se silnějšími jejich zbraněmi. Pastevec neuměl zacházet s mečem, ale prak byl nástrojem, který každodenně používal. Přirozeně tedy použil to, co mu bylo vlastní - a úspěšně. V podobné pozici jsou ovšem i menší podnikatelé. Zvláště majitelé prodejen museli a musí čelit Goliášům v podobě maloobchodních řetězců a jejich supermarketů a hypermarketů.

 Sáhněte si nové, třetí vydání e-booku Tajemství Davidova praku a zjistěte, co na Goliáše platí!

 


Nastavte si podnikání