Co platí na konkurenční Goliáše

 

Ten biblický příběh o malém Davidovi, který porazil obra Goliáše, většina z nás zná. Ale lidem z něho utkvěl v paměti hlavně konec. Málokdo ví, co se dělo předtím, než se pastevec David vydal potrestat zpupného filištínského válečníka. A právě to je na celém vyprávění nejzajímavější, alespoň pokud jde o poučení využitelné u menších podnikatelů.

 
Jak v malém podnikání porazit velké konkurenční Goliáše
 
To proto, že také často stojí tváří v tvář velkému konkurentovi, který má zdánlivě všechny výhody: velkou vyjednávací sílu, díky níž může stlačit ceny, dostatek peněz na marketing, vyšší platy zaměstnanců i cenovou válku a větší výdrž v ní. Ale něco přece jen nemá.

Připomeňme si nejdříve ve stručnosti, co se vlastně na frontové linii mezi Izraelity a Filištíny odehrálo. Vojska stála proti sobě na protilehlých kopcích a chystala se k boji. Pauzy využíval obrovský filištínský bojovník Goliáš, který vyzýval soupeře k souboji: "Jestli mě v boji někdo přemůže a zabije, budeme vám sloužit. A jestli já přemůžu a zabiju jeho, budete jako naši otroci sloužit vy nám." Nikdo se na něj neodvážil a Izraelité se třásli jako osiky, jen ho viděli.

"V podobné pozici jsou ovšem i menší podnikatelé."

David se válečného tažení ani nezúčastnil, otec ho poslal, aby svým bratrům přinesl proviant. Ale když splnil úkol a okouněl v předních řadách bojovníků, dotkly se ho urážky, kterými obr častoval vyděšené protivníky. A tak šel a přihlásil se, že s ním zatočí. Král Saul, rozradostněný takovou odvahou (a nabízejícím se řešením nepříjemného problému), mu nechal snést všechno, co měl Goliáš: pancíř, přilbu, bronzové chrániče a také štít, meč a těžké kopí. David to dokonce na sebe všechno navlékl, ale když zjistil, že se mu pod tím nákladem podlamují nohy a že meč sotva zvedne, zase všechno sundal a nechal si jen svůj pastevecký prak, se kterým uměl dobře zacházet. Konec už znáte: Ještě než došel na dosah jeho zbraní, trefil z praku obra mezi oči a rozhodl tak boj ve prospěch Izraelitů.


Jak na konkurenční Goliáše

Proč tak rozsáhle referuji o tom, co všechno si mohl David vzít a nevzal? Z pohledu válečníků kolem něj to přece nedávalo smysl. Jak jinak se ubránit obrovi, když ne s výzbrojí srovnatelnou s tou, kterou měl on? Ale jak vidíte, nemá cenu bojovat se silnějšími jejich zbraněmi. Pastevec neuměl zacházet s mečem, ale prak byl nástrojem, který každodenně používal. Přirozeně tedy použil to, co mu bylo vlastní - a úspěšně. V podobné pozici jsou ovšem i menší podnikatelé. Zvláště majitelé prodejen museli a musí čelit Goliášům v podobě maloobchodních řetězců a jejich supermarketů a hypermarketů.

 Sáhněte si nové, třetí vydání e-booku Tajemství Davidova praku a zjistěte, co na Goliáše platí!

Vždycky je mi líto, když vidím, jak se malí podnikatelé snaží napodobit velké řetězce, hlavně v cenách. Protože vím, že to nedopadne dobře. Jenže oni bývají přesvědčení, že právě tak se to má dělat. Vy už teď víte, že na Goliáše se musí jít jinak.


Užitečné? Podělte se i se svými přáteli:

Zaregistrujte se k odběru newsletterů Intuitivního marketingu