Tři rady Tomáše Bati

   success

Tři rady Tomáše BatiKaždý z nás už někdy slyšel, že Tomáš Baťa byl úspěšným, ba i geniálním podnikatelem. Jenže když se mezi menšími podnikateli začne mluvit o inspiraci a poučení, nastanou rozpaky. Někteří říkají, že je to minulost a že nám tedy nemá v současnosti co říci, protože doba je jiná. Další jsou toho názoru, že Baťa byl velký továrník a jaké poučení si tedy z něj může vzít podnikatel, který provozuje krámek na vesnici? A jiní zase poukazují na skutečnost, že Baťa zlikvidoval stovky malých ševců a byl prý tedy vlastně nepřítelem živnostníků, tak jakýpak vzor. Znamená to tedy, že bychom si měli hledat jiné příklady?

Připomeňme si nejdříve, že Tomáš Baťa nepocházel z továrnické rodiny a nic nezdědil. Jeho otec byl nepříliš bohatým ševcem, takže občas poznali i hlad. Strýc, také švec, často proležel týdny oblečený pod duchnou v posteli, protože neměl na topivo, a živil se okoralou patkou chleba. Sám Tomáš začínal u verpánku a několikrát málem zkrachoval. Můžeme si tedy být jisti, že věděl, jak se žije malému živnostníkovi, a viděl také, že si tito lidé nedokáží sami pomoci a mají jen malou naději na změnu svého stavu.

"Jednou z pro živnostníka nejnebezpečnějších pověr je domněnka vlastní dokonalosti."

Právě proto nebylo jeho cílem osobně zbohatnout, ale dát tuto možnost všem ševcům. Ti malí živnostníci mu sice nebyli schopni konkurovat, ale na druhé straně vznikl zástup tisíců jeho "spolupodnikatelů", moderních, kvalifikovaných a vynalézavých. Že nejde o žádnou minulost, to můžeme vidět i dnes. Stovky malých podnikatelů živoří nebo končí jen proto, že uvízli v minulosti a nejsou schopni se pohnout kupředu. Na vině není konkurence, stát ani EET, jak si mnozí namlouvají. "Poměry nejsou vinny nikdy a ničím," řekl Tomáš Baťa. Vždy záleží na konkrétních lidech. Proto také při stejných podmínkách jedni podnikatelé prosperují a druzí upadají.


Růst je povinnost

"Nejvyšším ideálem řádného živnostníka je touha po vzrůstu," řekl Tomáš Baťa v projevu k živnostníkům v roce 1928. "Pokládejme svůj maloživnostenský stav za přechodný a spatřujme svou nejpřednější povinnost v tom, abychom se stali velkoživnostníky." Ne všichni s ním tento názor sdílejí. Nejeden malý podnikatel tvrdí, že mu stačí, co má. Jenže Baťa to neříkal proto, že by snad byl nadmíru ctižádostivý nebo lačný po majetku. Většina z toho, co říkal a dělal, vycházela z jeho zkušeností. První živnost, kterou si zřídil s bratrem, málem zkrachovala právě proto, že byli s jejím rozsahem spokojení. Věděl, že pozice živnostníka, který o nic neusiluje, je velmi vratká. Jakýkoliv problém, který se zčista jasna objeví, ho porazí.

Inspirujte se tedy Tomášem Baťou v růstu. Když máte malou prodejnu nebo hospodu, přemýšlejte, jak ji zvětšit. Pokud máte velkou, hledejte způsob, jak mít dvě. A když máte dvě, usilujte o vybudování celého řetězce.
Nechcete-li být úspěšní, spokojte se s málem a všem říkejte, že jste nepadli na hlavu, abyste poslouchali takové kecy o růstu. Můžete ještě dodat něco o dvaceti letech praxe. Zasmějte se těmto Baťovým slovům: "Neorganisujme malost, nepotlačujme sami u sebe tu největší sílu, která umožňuje vítězné překonávání přirozených překážek."

 Stáhněte si celý projev Tomáše Bati k živnostníkům


Nikdy toho nevíme dost

"Jednou z těchto, pro živnostníka nejnebezpečnějších pověr je domněnka vlastní dokonalosti. Je to pověra, jíž propadá nejvíce dospělých lidí. Projevuje se netykavostí, odmítáním poučení, přesvědčením, že nám není třeba vědět víc a učit se od každého," zaznělo také ve zmíněném projevu k živnostníkům. Jestliže dnes něco brání menších podnikatelům v růstu, ale i obyčejném udržení se proti velké konkurenci, pak je to právě pocit, že praxe nahrazuje nové informace. Projevuje se to nejen neochotou se něco nového naučit, ale uzavíráním se před jakýmikoliv informacemi o změnách na trhu a v podnikání. Zeptejte se dnes například obchodníků, jaké poučení si berou ze současných nových postupů řetězců. Zřejmě vám odpoví: "Že bude hůř a stát s tím nic nedělá!" jedno přísloví říká, že chceme-li vidět, musíme nejdříve otevřít oči.

Inspirujte se tedy Tomášem Baťou v neustálém hladu po vzdělání a poučení. Nemyslete si, že už všechno víte, protože máte za sebou léta podnikání. Jednak se svět neustále mění, jednak je možné a pravděpodobné, že někdo ví více, i kdyby se to týkalo jen malé části toho, co děláte. Tomáš Baťa například nechal přivézt ze Sýrie čističe bot, aby jim ukázal, jak dosahuje vyššího lesku, než byli oni v té době schopni.
Nechcete-li být úspěšní, jednoduše si řekněte, že za ta léta, co podnikáte, už všechno víte a že vám do toho nebude nikde mluvit. A že ty nové věci jsou jen přechodná móda, která brzy zmizí. Možná včetně vás.

Tajemství, jak zvýšit tržby?

Jak zvýšit tržbyNe, není to žádné tajemství. Rád se s vámi o něj podělím, protože si zasloužíte vědět, jak úspěšně odrážet nápor velké konkurence a prosperovat ve svém podnikání. Program PARTNER PLUS vznikl právě z toho důvodu, aby se tradiční podnikatelé zbavili starostí o budoucnost. Tajemství už je vaše


Chudoba - výmluva, zámožnost - povinnost

"Míra blahobytu obyvatelstva celého státu je závislá na tom, jak bohatými nebo chudými jsou jeho živnostnici," prohlásil Tomáš Baťa do třetice v projevu k živnostníkům. I heslo v titulku pochází od něj. Můžeme tedy jen spekulovat, nakolik jsou všechny nářky podnikatelů na nepřejícnost světa, nebo prohlášení "Mně to stačí!" jen výmluvou. Možná ani ne vědomou, ale vycházející z podvědomé neochoty. Názor Tomáše Bati je pravým opakem toho, co si někteří živnostníci myslí nebo říkají, totiž že skromnost umožňuje, aby měli i ostatní více peněz. Bez vytváření hodnot nejsou peníze, a kdo by měl stát v čele tvorby bohatství, když ne podnikatelé? Očekáváme snad, že to budou dělat státní úředníci nebo sami od sebe zaměstnanci? Baťovo heslo "Skromná žena - líný muž" bychom tedy mohli parafrázovat takto: "Skromný podnikatel - chudá země".
Nemysleme si, že Tomáš Baťa toužil po bohatství kvůli sobě. "Bohatství nemám - mám jen boty pro zákazníky a kůže pro dělníky. Je to takový majetek jako dalekohled pro hvězdáře a housle pro muzikanta," napsal.

Chcete-li tedy být v podnikání úspěšní, nebuďte skromní ve vydělávání, ale v osobním užívání. Nemusíte si kupovat nejdražší model auta a zvát na večírky nejslavnější muzikanty. Používejte své bohatství tak, aby díky němu bohatli nebo důstojně žili další lidé. Uvědomte si, že jako podnikatel máte svůj díl odpovědnosti za bohatství celé společnosti.
A pokud toužíte po chudobě, udělejte si z ní osobní ctnost. Říkejte všem kolem sebe, že peníze jenom kazí lidi, a kdyby každý žil skromně jako vy, měli by se dobře všichni. Není to sice pravda, ale vaše svědomí bude čisté.  Nebo ne?


A jedna moje rada...

Tři rady Tomáše BatiPodnikatel může růst jen tehdy, když má dostatek informací a především vědomostí, jak na to. Můžete mít sebevětší odhodlání, ale pokud vám čas nestačí na to, abyste k tomu získali také potřebné znalosti, moc daleko se nedostanete. Právě proto jsem vytvořil program PARTNER PLUS. Abyste na všechno nebyli sami, ale měli spojence.  Zjistěte, jak na to.
 

Poznejte své šance!