reklama

Jak vám funguje reklama?

   marketing

S výjimkou internetové reklamy jsou dnes na tom reklamní agentury špatně. Nejhůře doléhá krize na společnosti, které se zaměřily výhradně na televizní reklamu. Tam propad dosahuje až dvaceti procent. Někde dokonce museli přikročit k propouštění.
Na první pohled se zdá být logické, že zadavatelé v době hospodářského propadu šetří a nekupují tedy tolik reklamy jako dříve. Pokud se ale zamyslíte na účelem propagace, jímž je v konečném důsledku vždy pozitivní ovlivnění tržeb, pak musíte nutně dojít k závěru, že zde není něco v pořádku.

Restaurace: I v krizi se dá prosperovat

   marketing

Podle průzkumu Asociace hotelů a restaurací České republiky by až pětina restaurací mohla kvůli krizi zkrachovat. To je jistě nemilá zpráva pro některé podnikatele v tomto oboru. Na druhé straně věřím, že mnozí hosté po přečtení zprávy pomstychtivě prohlásí, že jim to patří. I po dvaceti letech budování kapitalismu totiž nemůžeme ani zdaleka být spokojeni s úrovní stravovacích podniků.
 

Reklama: Nevyrušujte, bavte

   marketing

Zlé časy už dolehly i na reklamní agentury. Údajně by měly v tomto roce propustit kolem tří stovek lidí. Neradujme se však předčasně, že by snad firmy prohlédly bezvýchodnost současného vytloukání klínu klínem, kdy se na zahlcení reklamou reaguje jejím dalším zintenzivněním. Jednoduše se jim vyprázdnily pokladny a všichni doufají, že je to jen na chvíli a pak se vše vrátí do starých kolejí.

Co vám poradí milionáři: Jay Conrad Levinson

   success

Jay Conrad LevinsonJay Conrad Levinson je autorem i u nás známé knihy (a koncepce) Guerilla Marketing (česky 50 zlatých pravidel ofenzivního marketingu, Management Press 1996 - beznadějně rozebráno). Partyzánský marketing je - a nejen u nás - často prezentován v pokřivené podobě jako excentrická reklama. Je tedy dobré slyšet od samotného autora, co to vlastně guerilla marketing je. První rozdíl mezi ním a klasickým marketingem je ve formě investic.
 

Než utratíte peníze za SEO

   marketing

Internet je nový marketingový prostor, který prozíravý podnikatel nemůže ignorovat. Není to jen jiné informační médium, jako je třeba tisk nebo televize. Máme tu co do činění se svébytným trhem s vlastními pravidly.
Jedno ze základních pravidel byznysu na internetu pravidel říká, že zákazník se neorientuje podle reklamy, ale především za pomocí vyhledávačů. Největší šanci pak samozřejmě mají ti, kdo se objeví ve výsledcích na prvních místech.

Dělejte rozruch, uspějete aneb Co lidi přitahuje

   inspirace

Nerad bych ovšem vzbudil dojem, že pořádného rozruchu je možno docílit jen proniknutím do celostátních (či celosvětových) médií nebo opět pořádně drahou reklamou. Skutečně nejúčinnější je "šeptanda", tedy to, co si lidé sdělují jeden druhému, když se někde sejdou.Proto také uživatele buzzmarketingu netvoří nějaký exkluzivní milionářský klub. Tato metoda je přístupná i malým, právě teď začínajícím firmám, soukromým podnikatelům. Podívejme se na další příklad od Marka Hughese:

Dělejte rozruch, uspějete aneb Konvenční reklama přinese konvenční výsledky

   inspirace

Nebudete-li dělat rozruch, nikdo o vás ani okem nezavadí - to je poselství Marka Hughese, autora knihy Buzzmarketing (vydalo nakladatelství Management Press v roce 2006). Můžete mít k dispozici sebevíc peněz, ale když se budete držet vyjetých kolejí, nebudou vám nic platné. "Teprve ve chvíli, kdy můžete přijít o všechno," říká Hughes, "opravdu pochopíte, že musíte myslet jinak. Bez této bázně máte tendenci držet se prošlapaných cest."
 

Jak jsme si vytvořili Pardála

   inspirace

Dvě důležité zásady současného marketingu říkají: zapojte zákazníka a přimějte lidi, aby o vás mluvili.
Někteří marketéři tyto požadavky na úspěšný moderní marketing znají, většinou jsou však jejich pokusy nanicovaté a polovičaté. Důvodem jsou obavy ze ztráty kontroly a moci vůbec. Připouští se tedy, že zákazník může být poradcem, ale určitě nesmí mít poslední slovo. Zrovna tak je možno použít šíření informací na veřejnosti a osobní doporučení, ale musí mít přece nějakou kontrolu, aby se nezvrtlo. A v jednom se pak většina marketérů shodne: Má-li se o produktu mluvit, pak to může zařídit jedině skvělá reklama.

Pozitivní přístupy v marketingu

   marketing

Marketing, jako činnost, založená na pochopení zákazníkových zájmů, má ve své podstatě jistě pozitivní postoje. Jak jinak by bylo možno vytvářet vztah se zákazníkem, než na pozitivní komunikaci? Přesto se nedá říci, že by se v marketingu dnešní doby pozitivní přístup výrazně prosazoval. Pozitivní myšlení, myšlenkový proud, založený na kladném ovlivňování životních i pracovních postojů, sice do marketingu velice rychle proniklo, samo má ale s takovým uplatněním problémy. My jsme se s ním seznámili nejdříve prostřednictvím MLM řetězců, nabízejících zejména drogerii a kosmetiku.

Stránky