reklama

Instinktivní marketing: důležité je správně zamířit

   marketing

Zaměření na instinktivní vzorce a reakce je nový způsob, jak zvýšit účinnost marketingu a reklamy. Důvodem, proč takto cílená propagace funguje lépe, než její současná většinová podoba, je způsob, jakým lidé jednají a rozhodují se. Příroda nás naprogramovala tak, že nejdříve přijdou na řadu pudy, pak emoce a až nakonec rozum. Moderní reklama však obvykle postupuje opačně: nejdříve a hlavně přichází s podněty, které oslovují šedou kůru mozkovou (podrobnosti najdete v článku Jak vám instinktivní marketing zvýší účinnost reklamy).

Jak vám instinktivní marketing zvýší účinnost reklamy

   marketing

O tom, jak udělat účinnou reklamu, už bylo vysloveno mnoho teorií a napsáno ještě více knížek. Přesto se nezdá, že by se to nějak projevovalo v praxi. Pokud reklama roste (v současné době spíše stagnuje), pak je to růst kvantitativní, nikoliv kvalitativní, založený na zvyšování efektivity. Naskýtá se tedy otázka, zda se čím dál tím usilovněji netrefujeme do špatného terče.
 
 

Nevěřte průzkumům

   marketing

Specialista na robotiku iRobot provedl v březnu v České republice šetření na vzorku 5400 lidí, kteří odpovídali na otázky spojené s robotickými vysavači. Průzkum přinesl překvapivé zjištění: Více než 47% lidí se chystá na nákup robotického vysavače. Tak by se dal ve stručnosti charakterizovat obsah jedné tiskové zprávy. Jsou však takové výsledky překvapující?
 
 

Psychologie reklamy

   knihovna

Psychologie reklamy

Nové vydání úspěšné plnobarevné publikace Psychologie reklamy s mnoha fotografiemi a obrázky přináší aktuální informace o reklamě a jejím působení a efektivnosti. Kniha je určena zejména manažerům, specialistům a studentům marketingu a reklamy. Čtvrté vydání se nově věnuje například moderním směrům marketingové komunikace týkajícím se sociálních sítí, dále neuromarketingu, významu emocí a sociokulturním faktorům tvorby reklamy.

Vraťe se k poslouchání

   marketing

Proč je všude kolem nás tolik reklamy? Logická odpověď by asi zněla, že potřebujeme hodně prodat. Jenže k tomu by stačil zlomek množství, které jsou lidé nuceni denně konzumovat. Pravda je taková, že reklamu už pomalu nikdo nevnímá. Tři čtvrtiny televizních diváků se zvednou od přístroje nebo přepnou na jinou stanici, sotva reklamní blok přeruší program.
 
 

Jak to udělat, aby ochutnávky prodávaly

   maloobchod

Podle průzkumu by každý třetí Čech by uvítal rozšíření ochutnávek. Tato forma propagace a podpory prodeje tedy zákazníky zatím neobtěžuje a neodpuzuje, jako je tomu naopak třeba u televizní reklamy, ale i u letáků vhazovaných do poštovních schránek. Přesto se často můžete setkat se stánky, kolem nichž zákazníci bez zájmu přecházejí. Nebo se sice zastaví, někdy i ochutnají, ale tím to skončí - poděkují a jdou. Platí tedy, že není ochutnávka jako ochutnávka.
 

Jak zaujmout, získat a udržet si zákazníky - 1

   inspirace

"Ještě před několika lety měla řada z nás někde na chodbě nebo v kuchyni zásuvku, v níž jsme skladovali užitečné letáčky nebo informace, které nám přišly prostřednictvím direct mailu. Ovšem kdo dnes ještě sbírá podobné materiály?" ptá se Grant Leboff v knize Sticky Marketing. Proč bychom také měli, když dnes najdeme všechno a ještě více na internetu. Není tedy načase změnit marketingové přístupy? Komunikační revoluce vždy měly podstatný vliv na reklamu a marketing. V minulosti to byl zejména vynález knihtisku, který zcela změnil podobu propagace.

Intuitivní marketing na internetu, aneb jiný přístup k marketingu - 2

   marketing

Takže schéma, v němž "zábavný" Facebook doplňují "věcné" firemní stránky nebo e-shop, nefunguje. Tvoří sice naprostou většinu toho, co na internetu najdete, ale tím se nenechte odradit. Je to podobné jako s billboardy u silnic - také si jich nikdo nevšímá a jejich počet přesto (nebo právě proto) roste.Zato návštěvníkův zájem spolehlivě přitahuje zajímavý informační obsah. Rozumějme si dobře: To nejsou, jakkoliv poutavě podané, informace o parametrech vašich produktů. Dokonce mají ke všemu, co nabízíte, poměrně volný vztah. Jde o to, co váš potenciální klient hledá na internetu, když nechce nic koupit.

Intuitivní marketing na internetu, aneb jiný přístup k marketingu - 1

   marketing

Jak se zdá, recesi ještě stále nemáme za sebou a kdykoliv může přijít recidiva. To je čas, kdy se zraky vedoucích pracovníků firem upírají na marketing: S čím přijde, co použije k tomu, aby zajistil zakázky i v těchto nejistých dobách? Bohužel, většina marketérů mluví o nových podnětech a přístupech, ale nemyslí to vážně.
V čem je hlavní problém? Mění se kvantita, nikoliv kvalita. Příkladem je třeba nový projekt PronájemLidí.cz.
 

Marketingová komunikace: nové trendy 3.0

   knihovna

Marketingová komunikace: nové trendy 3.0

Diskutabilní výsledky tradičních nástrojů, technik a kanálů marketingové komunikace nutí marketéry k tomu, aby hledali nová, odvážná, nápaditá a tvořivá komunikační řešení, která mají velice často podobu pestrého mezioborového mixu, jenž spojuje přednosti různých nástrojů a přístupů a jehož charakteristickými znaky jsou nízké náklady, měřitelnost a celková efektivnost.

Stránky