motivace

Nakupující zákazník není samozřejmostí, tak si ho hleďte

   maloobchod

Nedávno jsem byl v prodejně uzenin svědkem zajímavého rozhovoru zákazníka s prodavačkou. Chodí sem hodně pracovníků z nedalekých staveb, aby si koupili něco na svačinu nebo večeři. Jeden z nich se zeptal, jaká že je ta klobáska, která se mu zalíbila? Odpověď: "Já zboží neochutnávám!" Neuspěl ani spožadavkem na pár krajíčků chleba. "Buď celou veku nebo nic!" Majitel obchodu ani personál zřejmě ještě nezpozorovali, že je to zcela specifická skupina nakupujících s jinými nároky, než třeba domácnost.

Nejen o MLM: Je to sekta?

   success

Nejen o MLM potřetíProti MLM jsou však používány i konkrétní argumenty, podívejme se tedy na ně. Asi nejzávažnější je obvinění ze sektářství. Projevuje se zejména ve třech druzích výtek: účastníkům jsou údajně vymývány mozky, jsou povzbuzováni k agresivitě a vlezlosti a systém je vytrhuje z přirozeného sociálního prostředí a štve proti němu. Jak je to s vymýváním mozků? K většině MLM systémů neodmyslitelně patří motivační literatura a školení. Tyto akce mají skutečně trochu jiný charakter než dejme tomu běžný kurz pro obchodníky. Ale i ten působí do jisté míry motivačně.

Nejen o MLM: Každý neumí prodávat

   success

Nejen o MLM podruhéZbývá ovšem odpovědět na otázku, proč tito lidé touží po světě, v němž se není možné poctivou prací dobrat bohatství. K čemu jim takové omezující prostředí je? Zní to možná neuvěřitelně, ale skutečným důvodem je, že ve skutečnosti pracovat nechtějí. Ne, nechci tvrdit, že všichni jsou to lenoši, neustále přemýšlející, jak se ulít z práce. Svým způsobem dělají práci poctivě. Bohužel se velmi často řídí heslem "Pracuji jen do výše svého platu".
 

Cesta pravého vůdce 2

   inspirace

Cesta pravého vůdce 2 "Aby mohl vůdce vést buddhistickým způsobem, měl by rozvíjet svůj charakter prostřednictvím uplatňování zásad pravého názoru a pravého jednání." Dalajláma k tomu v knize Cesta pravého vůdce vyjmenovává sedm charakterových rysů ideální osoby: znalost zásad a příčin, znalost cílů a výsledků, znalost sebe sama, znalost míry, znalost vhodné příležitosti a efektivního využití času, znalost organizace a znalost lidí.
 

Cesta pravého vůdce 1

   inspirace

Cesta pravého vůdce 1 V materialistické společnosti, jakou ta naše je (nebo se alespoň tak tváří), může kniha, jejímž spolutvůrcem je dalajláma, vzbudit údiv: proč by se měl duchovní vůdce zabývat zrovna managementem? Vždyť mnozí manažeři považují svoji práci za výhradně exaktní obor. Naopak duchovní a sociální hodnoty jsou dnes v managementu často považovány za neutrální, ba dokonce za nežádoucí, směšné a naivní. Přesto a nebo právě proto je kniha Cesta pravého vůdce potřebná a důležitá.
 

Řízení jako duchovní úkol - 2

   inspirace

V dnešní době začínají mnohé firmy znovu objevovat význam hodnot. Jejich vedoucí pracovníci si uvědomují, že hledět jen na směrná čísla označující výkon a zisk a dostávat se pod jejich tlak vede jen do slepé uličky.
Bohužel, hodnoty často zůstávají jen na papíru a ve všední realitě firmy se příliš neobrážejí. Bez hodnot se ovšem člověk (a to platí pro všechny pracovníky firmy) cítí "zne-hodnocený". Jak tedy dosáhnout toho, aby hodnoty byly postaveny na úroveň, která jim náleží?

Řízení jako duchovní úkol - 1

   inspirace

Podíváme-li se pozorně, kde a při čem nás současná krize zastihla, nemůžeme nevidět, že jde o více než jen nedostatek peněz. Mnohé obory ztratily více či méně kontakt s realitou a často se jedná jen o nazdobené fasády, za nimiž už toho mnoho není. U degenerace vždy platilo, že je třeba osvěžit krev - v našem případě čerstvými myšlenkami zvenčí, z jiných oborů. Jednou z vlaštovek může být kniha Řízení jako duchovní úkol, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Při jejím psaní totiž spojili síly psycholog, manažer a poradce Friedrich Assländer a benediktinský mnich Anselm Grün.

Jak z dobré firmy udělat skvělou: Noví vůdcové

   inspirace

Jak z dobré firmy udělat skvělouDisciplinovaní lidé "Očekávali jsme, že vůdcové firem, které se z dobrých staly skvělými, začnou vytýčením nové vize a strategie," říká Jim Collins v knize Jak z dobré firmy udělat skvělou. "Místo toho jsme zjistili, že nejdříve dostali do svého "autobusu" správné lidi a ty nesprávné z něj vyloučili ven." Teprve pak následovalo usazování na správná sedadla a až nakonec se začalo mluvit o tom, kam se pojede. Aktivem tedy nejsou lidé, nýbrž správní lidé.
 

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? Motivace

   inspirace

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? MotivaceBylo by chybou domnívat se, že vrcholným nástrojem motivace je podíl na zisku. Jak jsem už uvedl, nebyl u Bati přístupný zdaleka všem zaměstnancům a pokud jde o závislost příjmů na hospodaření dílny, nešlo o nijak závratné sumy. Obecně je motivační síla peněžní odměny přeceňována, a to jak v době Baťově, tak dnes. Můžeme si tedy právem položit otázku, v čem vlastně měla kořeny ona - pro nás, ale i pro současníky - nepochopitelná hrdost baťovců.
 

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? Idea

   inspirace

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? IdeaZ toho, co už víme, je zřejmé, že Baťův systém řízení nelze považovat za soubor nástrojů, bez problémů použitelných vždy a všude. Služba veřejnosti nebyla jen frází, reklamním sloganem, ale podstatou Baťova podnikání. Můžeme říci, že bez této ideje by nebylo Baťovy soustavy. Ve službě veřejnosti ale nelze vidět jen vyhovění potřebám zákazníků. V minulé kapitole jsem upozornil, že i zaměstnanci patřili do této oblasti a jejich hospodářský vzestup byl tedy stejně důležitým cílem jako spokojený zákazník a prosperující závod.

Stránky