management

Budoucnost managementu

Budoucnost managementu

Úspěšnými organizacemi zítřka budou ty, které již dnes začínají vytvářet budoucnost managementu - jeho novou "genetickou strukturu", zkrátka - chcete-li - management 2.0.
Právě manažerské inovace jsou zdrojem dlouhodobého podnikatelského úspěchu, říká Gary Hamel, přední světový myslitel a poradce v oboru managementu, ve své nejnovější, "nejpřevratnější" a nejpodnětnější knize Budoucnost managementu, jejíž české vydání v těchto dnech uvádí na knižní trh nakladatelství Management Press.

Také měníte sto tisíc za korunu?

Také měníte sto tisíc za korunu?Po čem byste sáhli, kdyby vám někdo dal vybrat mezi korunou a stovkou tisícovek? Odpověď se zdá být samozřejmá, ale v podnikovém světě občas dostává i taková samozřejmá logika na frak. Zvláště tam, kde už dávno zmizel ze zřetele skutečný cíl podnikání a vše funguje podle pohádky o slepičce a kohoutkovi: každý si hledí svého.
Vše začalo tím, že si podnikatel objednal zboží za padesát tisíc, zaplatil dopředu fakturu, zboží v pořádku převzal a hotovil se k další, ještě vyšší objednávce.

99 tipů pro úspěšné vedení lidí

99 tipů pro úspěšné vedení lidí

Hledáte rychlou a účinnou pomoc při zvládání naléhavých problémů týkajících se vedení lidí? Chcete se zlepšit ve vedení a řízení svých podřízených? V praktickém a přehledném pomocníkovi 99 tipů pro úspěšné vedení lidí najdete účinné rady a náměty, jak úspěšně zvládat typické situace týkající se vedení podřízených pracovníků, jak jednat v různých každodenních i méně obvyklých okamžicích.

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? Motivace

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? MotivaceBylo by chybou domnívat se, že vrcholným nástrojem motivace je podíl na zisku. Jak jsem už uvedl, nebyl u Bati přístupný zdaleka všem zaměstnancům a pokud jde o závislost příjmů na hospodaření dílny, nešlo o nijak závratné sumy. Obecně je motivační síla peněžní odměny přeceňována, a to jak v době Baťově, tak dnes. Můžeme si tedy právem položit otázku, v čem vlastně měla kořeny ona - pro nás, ale i pro současníky - nepochopitelná hrdost baťovců.
 

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? Idea

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? IdeaZ toho, co už víme, je zřejmé, že Baťův systém řízení nelze považovat za soubor nástrojů, bez problémů použitelných vždy a všude. Služba veřejnosti nebyla jen frází, reklamním sloganem, ale podstatou Baťova podnikání. Můžeme říci, že bez této ideje by nebylo Baťovy soustavy. Ve službě veřejnosti ale nelze vidět jen vyhovění potřebám zákazníků. V minulé kapitole jsem upozornil, že i zaměstnanci patřili do této oblasti a jejich hospodářský vzestup byl tedy stejně důležitým cílem jako spokojený zákazník a prosperující závod.

Nenechte se šikanovat kolegou!

Podle průzkumu agentury GfK Praha má 16% populace starší čtrnácti let osobní zkušenosti se šikanou na pracovišti. Nedávná anketa na stránkách serveru Job3000 přinesla ještě horší čísla: 80% jejích účastníků se s mobbingem nejméně jednou setkalo. Zvykli jsme si šikanu pokládat za problém škol a nedorostlé mládeže. U dospělých jaksi automaticky předpokládáme, že budou mít "rozum". Uvedené alarmující údaje ale říkají něco jiného: na mnoha pracovištích lze najít člověka, který má k mobbingu sklony a příležitosti. A samozřejmě také jeho potenciální oběti.

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? Principy samosprávy

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? Principy samosprávyŘekne-li se Baťa, vybaví se většině lidí vedle bot i termín "samospráva dílen". Nezřídka je ovšem samotný princip samosprávy pochopen špatně: ztotožňuje se s podílem na zisku či je chápán jako podíl pracovníků na rozhodování. Ve skutečnosti ovšem byla i samospráva dílen ryze baťovská s přihlédnutím k tomu všemu, co jsme si už o jeho stylu řízení firmy řekli.
V první řadě je nutno vidět, že hospodářský zájem - tedy snaha o zvyšování produktivity práce - nebyl jediným důvodem zavádění tohoto systému.

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? Odpovědnost

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? OdpovědnostKaždý nastupující pracovník Baťových závodů dostal brožurku s názvem "Do nové práce". V jejím čele nebyly organizační pokyny či benefity, jak je tomu dnes často zvykem, ale vysvětlení smyslu zaměstnancovy práce v Baťových závodech: "Účelem naší a od této chvíle i Vaší práce je 'Služba veřejnosti'". Pracovník tak byl od první chvíle vychováván k pocitu odpovědnosti za spokojenost zákazníka. Neexistoval zaměstnanec, který by si nebyl vědom, jak k ní přispívá a kde naopak může pověsti podniku uškodit. Odpovědnost byla pěstována jak v rovině psychologické, tak po stránce hospodářské.

Baťova soustava řízení – minulost či budoucnost? Kořeny

Baťova soustava řízení – minulost či budoucnost? KořenyO Baťově soustavě řízení toho bylo hodně napsáno i řečeno. Většinou se však jedná buď o pouhý popis řízení Baťových závodů v době před druhou světovou válkou, nebo o obecná doporučení pro současnou praxi.
V době největšího rozvoje Baťových závodů přijížděly delegace z celého světa, aby se přesvědčily, v čem je fenomén obrovského vzestupu této firmy. Přesto se jen málokde realizoval alespoň kousek z toho, co zde zahraniční průmyslníci viděli. Pak nastalo na dlouhou dobu ticho.

Stránky