management

Cesta pravého vůdce 1

Cesta pravého vůdce 1 V materialistické společnosti, jakou ta naše je (nebo se alespoň tak tváří), může kniha, jejímž spolutvůrcem je dalajláma, vzbudit údiv: proč by se měl duchovní vůdce zabývat zrovna managementem? Vždyť mnozí manažeři považují svoji práci za výhradně exaktní obor. Naopak duchovní a sociální hodnoty jsou dnes v managementu často považovány za neutrální, ba dokonce za nežádoucí, směšné a naivní. Přesto a nebo právě proto je kniha Cesta pravého vůdce potřebná a důležitá.
 

Vedení založené na principech

Další bestseller S. R. Coveyho, světoznámého odborníka na vedení lidí a osobní rozvoj, autora motivační literatury a vyhledávaného rádce, představuje nové paradigma, dalece přesahující klasické techniky vedení založené na vnějších faktorech.
Zatímco hodnoty, okolnosti a životní zaměření se mohou měnit, principy jsou kompasem, který nám vždy a za všech okolností ukazuje správnou cestu jak v osobním, tak v pracovním životě.

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? Jde především o výsledek

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? Jde především o výsledekOpomíjeným faktorem je také vážnost porad. Zmínil jsem se o tom, že se u Bati dbalo, aby účastníci byli nejen upraveni, ale dokonce svátečně oblečeni. Snad se to zdá být zbytečné a dokonce směšné, ale takové nařízení mělo svůj význam. Povyšovalo poradu nad běžnou práci, dávalo jí ráz výjimečné a důležité činnosti. To už samo o sobě stimulovalo účastníky, aby byli řádně připraveni a nejen v oblečení "na výši". Na druhou stranu, jak vzpomínají účastníci těchto konferencí, samotné jednání nebylo nijak úzkostlivě formální a v obsahu a vyjádření šlo vždy o výsledek.

Řízení jako duchovní úkol - 2

V dnešní době začínají mnohé firmy znovu objevovat význam hodnot. Jejich vedoucí pracovníci si uvědomují, že hledět jen na směrná čísla označující výkon a zisk a dostávat se pod jejich tlak vede jen do slepé uličky.
Bohužel, hodnoty často zůstávají jen na papíru a ve všední realitě firmy se příliš neobrážejí. Bez hodnot se ovšem člověk (a to platí pro všechny pracovníky firmy) cítí "zne-hodnocený". Jak tedy dosáhnout toho, aby hodnoty byly postaveny na úroveň, která jim náleží?

Řízení jako duchovní úkol - 1

Podíváme-li se pozorně, kde a při čem nás současná krize zastihla, nemůžeme nevidět, že jde o více než jen nedostatek peněz. Mnohé obory ztratily více či méně kontakt s realitou a často se jedná jen o nazdobené fasády, za nimiž už toho mnoho není. U degenerace vždy platilo, že je třeba osvěžit krev - v našem případě čerstvými myšlenkami zvenčí, z jiných oborů. Jednou z vlaštovek může být kniha Řízení jako duchovní úkol, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Při jejím psaní totiž spojili síly psycholog, manažer a poradce Friedrich Assländer a benediktinský mnich Anselm Grün.

Restaurace: I v krizi se dá prosperovat

Podle průzkumu Asociace hotelů a restaurací České republiky by až pětina restaurací mohla kvůli krizi zkrachovat. To je jistě nemilá zpráva pro některé podnikatele v tomto oboru. Na druhé straně věřím, že mnozí hosté po přečtení zprávy pomstychtivě prohlásí, že jim to patří. I po dvaceti letech budování kapitalismu totiž nemůžeme ani zdaleka být spokojeni s úrovní stravovacích podniků.
 

Jak z dobré firmy udělat skvělou: Setrvačník a bludný kruh

Představte si, že roztáčíte obrovský setrvačník. Nejdříve se při veškerém úsilí pohne jen o malý kousíček. Pak o trochu více. Tlačíte stále stejným směrem a setrvačník se pomalu roztáčí. Potom v určitém bodě dojde k průlomu! Hybný moment začne působit ve váš prospěch… "Které jednotlivé velké zatlačení způsobilo, že ta věc rotuje tak rychle?" ptá se Jim Collins v závěru knihy Jak z dobré firmy udělat skvělou. A dochází k názoru, že je to nesmyslná otázka. Na rychlost otáčení setrvačníku působí všechna otočení, jde o akumulaci úsilí vynaloženého jedním směrem.

Jak z dobré firmy udělat skvělou: Disciplinované jednání

"Většina firem vytváří svá byrokratická pravidla proto, aby řídila malé procento nesprávných lidí," upozorňuje Jim Collins ve třetí části knihy Jak z dobré firmy udělat skvělou. Takový přístup má ovšem za následek, že z "autobusu" odcházejí správní lidé a roste procento těch nesprávných, které je zase zapotřebí ještě více byrokraticky kontrolovat. George Rathmann ze společnosti Amgen přišel na to, jak se z tohoto bludného kruhu dostat: místo byrokracie a hierarchie vytvořit kulturu disciplíny. Pokud se spojí s etikou podnikání, získáme kouzelný recept na vynikající výkon a trvalé výsledky.
 

Jak z dobré firmy udělat skvělou: Noví vůdcové

Jak z dobré firmy udělat skvělouDisciplinovaní lidé "Očekávali jsme, že vůdcové firem, které se z dobrých staly skvělými, začnou vytýčením nové vize a strategie," říká Jim Collins v knize Jak z dobré firmy udělat skvělou. "Místo toho jsme zjistili, že nejdříve dostali do svého "autobusu" správné lidi a ty nesprávné z něj vyloučili ven." Teprve pak následovalo usazování na správná sedadla a až nakonec se začalo mluvit o tom, kam se pojede. Aktivem tedy nejsou lidé, nýbrž správní lidé.
 

Jak z dobré firmy udělat skvělou: Být dobrý nestačí

Jak z dobré firmy udělat skvělouPřiznám se, že knihy, které začínají výčtem členů výzkumného týmu a odvolávají se na příklad společností úspěšně obchodovaných na newyorské burze, většinou hned odkládám. Není to - jak se říká - můj šálek čaje. Zajímají mě spíše informace a zkušenosti, které mohou být užitečné menším firmám, a ty se v dílech tohoto zaměření obvykle nevyskytují. U knihy Jima Collinse Jak z dobré firmy udělat skvělou jsem udělal výjimku, ačkoliv jsem hned na první straně narazil na fotografii týmu a ačkoliv v ní rozhodně není řeč o menších podnicích.

Stránky