management

Poprvé šéfem

   knihovna

Dokázali jste to: poprvé převezmete vedoucí funkci či povedete tým. Ale co udělat pro to, abyste se stali v nové roli úspěšnými? Vodítkem vám bude kniha Poprvé šéfem, na jejíchž stránkách se dozvíte, jaký styl vedení je předpokladem největšího úspěchu, jak plnit stanovené cíle, jak správně vést jiné lidi, jak své podřízené spolupracovníky účinně motivovat a jak zvládat konflikty v týmů.

Rychleji, levněji, lépe

   knihovna

Rychleji, levněji, lépe. Těžko uchopitelná "svatá trojice" podnikatelského světa. Cíle, které jsou tolik žádoucí, a přitom tak obtížně dosažitelné. Když budeme rychlejší a levnější, nemůžeme být lepší. Když budeme levnější a lepší, nedokážeme být rychlejší. A když budeme lepší a rychlejší, nemůžeme být levnější. Pokaždé se zdá, že narážíme na překážky znemožňující dosažení všech tří cílů najednou.

Vedení lidí a strategie v nejistých dobách

   knihovna

Nakladatelství Management Press představuje první svazek své nové ediční řady Action Learning - praktický management, publikaci Vedení lidí a strategie v nejistých dobách autorů Slávy Kubátové, Jana Bloudka, Tomáše Bujny, Michala Henycha a Davida Müllera, lektorů a konzultantů TC Business School, která je také odborným garantem této edice. Autorským pojetím, živým, dialogickým přístupem, svou energií a optimismem, ale i rozsahem a formátem "sympatická" publikace vychází ze zkušeností manažerů-studentů MBA a poradců ve firemních rozvojových programech.

Koučování pro manažery

   knihovna

Kniha je přehlednou příručkou a pomocníkem nejen pro manažery, personalisty, lektory či mentory, ale také pro začínající kouče. Pokud chcete využívat metodu koučování k rozvoji a motivaci spolupracovníků, klientů či přátel, získáte zde ucelený návod jak na to. V knížce zkušené autorky najdete souhrn kompetencí kouče, doporučení, jak používat koučování v manažerské praxi, techniky a nástroje koučování, jednoduše popsanou strukturu koučovacího rozhovoru, řadu příkladů, otázek a zkušeností z praxe, tipy, jak klást otázky a zkvalitnit naslouchání.

Asertivita pro manažery

   knihovna

Praktická a čtivá knížka Asertivita pro manažery pomůže všem manažerům, vedoucím týmů a podnikatelům asertivně komunikovat s jednotlivci a týmy. Dozvíte se, jak jednat s různými osobnostními typy, jak asertivně vyjadřovat nesouhlas a řešit konflikty, jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci a zvládat silné emoce druhých. Seznámíte se s asertivními technikami, naučíte se reagovat na otevřenou a skrytou agresi a na výlevy zlosti.

Chytrá důvěra - vytváření prosperity, osobní energie a radosti ve světě plném nedůvěry

   knihovna

Renomovaní rádci S. M. R. Covey a G. Link přicházejí s novou knihou na silné téma významu (a "budování") důvěry v dnešním podnikatelském prostředí. České vydání tohoto dalšího "bestselleru se značkou Covey", knihy Chytrá důvěra: vytváření prosperity, osobní energie a radosti ve světě plném nedůvěry, v těchto dnech uvádí na knižní trh nakladatelství Management Press. Protože umění "vytvářet" důvěru dnes patří k těm nejvýznamnějším faktorům úspěchu, autoři v knize poskytují lídrům organizací návod, jak ve světě vyznačujícím se výrazným poklesem důvěry dosahovat nejenom nebývalé prosperity a dlouhodobého růstu, nýbrž i radosti a potěšení z práce.

Jak na motivaci prodavačů 2

   maloobchod

Kdysi mně jedna vedoucí prodejny hrdě hlásila, že prodavači mají data neustále k dispozici. Když jsem se však zeptal, kde je vidí, zavedla mě ke svému počítači. Prý je každému na požádání ukáže. Každý si jistě dovede představit, jaký zájem o takovou možnost panoval. Prodavač nebude co chvíli odbíhat od pultu nebo doplňování regálů, aby zjistil aktuální stav. Je tedy na majiteli nebo vedoucím prodejny, aby aktivně prodavačům čísla prezentoval. A to nejlépe i s komentářem, třeba na každodenní rychlé poradě.

Michael Porter jasně a srozumitelně

   knihovna

Michael Porter jasně a srozumitelně

Kniha Michael Porter jasně a srozumitelně. O konkurenci a strategii, jejíž autorkou je zkušená konzultantka, editorka a dlouholetá spolupracovnice Michaela Portera Joan Magretta, je určena především těm čtenářům, kteří si myslí, že již "Portera znají" - znají některé z jeho koncepcí, ať už to jsou konkurenční výhoda, hodnotový řetězec, pět sil nebo nejnověji pět kritérií (testů) dobré strategie.

Jak na motivaci prodavačů 1

   maloobchod

Majitel prodejny samozřejmě vždy nějakou motivaci má - ať už pozitivní (podnikatelský úspěch), nebo negativní (třeba strach z neúspěchu). Ale jak je to se zaměstnanci? Většinou jde o pár lidí, takže obchodníci sázejí spíše na rodinnou neformální atmosféru a považují jaksi za samozřejmé, že se prodavači "budou snažit". Málokdy to stačí. Není samozřejmě nutné podezírat prodavače, že záměrně dělají méně, než by mohli. Jenže lidské myšlení funguje tak, jak funguje.
 

Průvodce světem koučování a osobnostní typologie

   knihovna

Kniha Průvodce světem koučování a osobnostní typologie zkušených lektorů, konzultantů a koučů Anny Crkalové a Norberta Riethofa s patřičnou odbornou erudicí, nadhledem i lehkostí propojuje atraktivní obory koučování a osobnostní typologie MBTI®, které jsou v současném světě podnikání předmětem častých diskusí a jejichž oblíbenost v těchto oblastech neustále vzrůstá.

 

Stránky