komunikace

Komunikační a jiné měkké dovednosti

   knihovna

Komunikační a jiné měkké dovednosti

O úspěchu člověka v pracovním i osobním životě často rozhodují tzv. měkké dovednosti neboli soft skills. Jedná se o schopnost úspěšné komunikace a spolupráce s různými typy lidí, schopnost přesvědčit, vcítit se a zvládat konflikty, schopnost vést a motivovat jiné lidi. Kromě této mezilidské složky měkké dovednosti zahrnují i schopnost řízení a organizace sebe samého, sebejistotu, odolnost vůči stresu, orientaci na výsledek, sebemotivaci, zodpovědnost či připravenost zvládat rizika.

Také podnikáte lehkomyslně?

   marketing

Neznám nikoho, kdo by na otázku položenou v titulku dobrovolně pokýval hlavou a přiznal se, že skutečně přistupuje k byznysu poněkud lehkovážně. Přesto by mnohé z nás mělo tížit černé svědomí.
Nemám teď na mysli ani tak plýtvání penězi, i když jistou souvislost bychom zde také našli. Ne, mluvím o plýtvání zákazníky, a to je dokonce mnohem horší. Prohýřené a oknem vyhozené peníze vám totiž vaši klienti přinesou znovu a znovu, ale pokud už pomalu nemáte nikoho, kdo by stál o spolupráci s vámi, pramen financí samozřejmě vyschne.

Přesvědčování. Umění dosáhnout svého

   knihovna

„Nechte mne kdekoli nahého a bez prostředků a do večera budu mít šaty, jídlo, střechu nad hlavou a jistotu, že si obstarám dostatek prostředků na to, abych dosáhl svých cílů. Proč? Protože přesně vím, jak přesvědčit lidi, aby dělali to, co od nich potřebuji a co může být ku prospěchu nám oběma,“ tvrdí ve svém bestselleru Přesvědčování. Umění dosáhnout svého (Management Press) známý konzultant, podnikatel a marketingový génius Dave Lakhani.

Dělejte rozruch, uspějete aneb Co lidi přitahuje

   inspirace

Nerad bych ovšem vzbudil dojem, že pořádného rozruchu je možno docílit jen proniknutím do celostátních (či celosvětových) médií nebo opět pořádně drahou reklamou. Skutečně nejúčinnější je "šeptanda", tedy to, co si lidé sdělují jeden druhému, když se někde sejdou.Proto také uživatele buzzmarketingu netvoří nějaký exkluzivní milionářský klub. Tato metoda je přístupná i malým, právě teď začínajícím firmám, soukromým podnikatelům. Podívejme se na další příklad od Marka Hughese:

Marketingová komunikace

   knihovna

Nakladatelství Management Press uvedlo na knižní trh průkopnickou knihu uznávaného marketingového praktika a ředitele komunikační agentury Draft Prague Petra Freye Marketingová komunikace: nové trendy a jejich využití. Kniha určená pracovníkům marketingových oddělení, reklamních agentur a profesionálům v oblasti komunikace mapuje a popisuje nové trendy v dynamicky se měnící oblasti marketingové komunikace a na příkladech jejich praktické aplikace dokládá jejich schopnost zaujmout a oslovit spotřebitele.

Stránky