emoce

Reklama: Nevyrušujte, bavte

   marketing

Zlé časy už dolehly i na reklamní agentury. Údajně by měly v tomto roce propustit kolem tří stovek lidí. Neradujme se však předčasně, že by snad firmy prohlédly bezvýchodnost současného vytloukání klínu klínem, kdy se na zahlcení reklamou reaguje jejím dalším zintenzivněním. Jednoduše se jim vyprázdnily pokladny a všichni doufají, že je to jen na chvíli a pak se vše vrátí do starých kolejí.

Pozitivní přístupy v marketingu

   marketing

Marketing, jako činnost, založená na pochopení zákazníkových zájmů, má ve své podstatě jistě pozitivní postoje. Jak jinak by bylo možno vytvářet vztah se zákazníkem, než na pozitivní komunikaci? Přesto se nedá říci, že by se v marketingu dnešní doby pozitivní přístup výrazně prosazoval. Pozitivní myšlení, myšlenkový proud, založený na kladném ovlivňování životních i pracovních postojů, sice do marketingu velice rychle proniklo, samo má ale s takovým uplatněním problémy. My jsme se s ním seznámili nejdříve prostřednictvím MLM řetězců, nabízejících zejména drogerii a kosmetiku.

Stránky