Marketing a komunikace

Než utratíte peníze za SEO

Než utratíte peníze za SEOInternet je rozsáhlý marketingový prostor, který prozíravý podnikatel nemůže ignorovat. Není to jen jiné informační médium, jako je třeba tisk nebo televize. Máme tu co do činění se svébytným trhem s vlastními pravidly.
Jedno ze základních pravidel byznysu na internetu pravidel říká, že zákazník se neorientuje podle reklamy, ale především za pomocí vyhledávačů. Největší šanci pak samozřejmě mají ti, kdo se objeví ve výsledcích na prvních místech.

Intuitivní marketing v praxi

Intuitivní marketing v praxi Pojem intuitivní marketing se stává běžnou součástí marketingové terminologie, zabydlel se v univerzitních knihovnách a v přednáškách týkajících se marketingu. Přesto se zdá, jako by praxe pokulhávala za teorií. Vždyť jak jinak si vysvětlit skutečnost, že firmu, která by o sobě mohla říci, že intuitivní marketing důsledně praktikuje, ne a ne najít?
Je tedy zřejmě načase věnovat se ještě více praxi (i když se kniha Intuitivní marketing jistě nedá nazvat teoretickým dílem).

Podnikání od produktu ke službě

Na cestě do éry služeb Ještě v 90. letech bylo normální, že firma nakupovala účetní formuláře, ale nebylo běžné, že by nakupovala účetní služby. Pokud si tedy dnes z papírnictví neodnáší balíky tiskopisů, není to proto, že by je nepotřebovala, ale protože je dostává jako součást komplexnější služby. Trh se nevyvíjí směrem k službám jen proto, že objektivně roste jejich podíl na celkovém objemu podnikání. Tento extenzivní rozvoj se často týká oborů, které nejsou s průmyslovými produkty nijak spojeny, například informatiky, bankovních služeb nebo sféry volného času.

Pozitivní přístup v marketingu

Pozitivní přístupy v marketingu Marketing, jako činnost, založená na pochopení zákazníkových zájmů, má ve své podstatě jistě pozitivní postoje. Jak jinak by bylo možno vytvářet vztah se zákazníkem, než na pozitivní komunikaci? Přesto se nedá říci, že by se v marketingu dnešní doby pozitivní přístup výrazně prosazoval. Pozitivní myšlení, myšlenkový proud, založený na kladném ovlivňování životních i pracovních postojů, sice do marketingu velice rychle proniklo, samo má ale s takovým uplatněním problémy. My jsme se s ním seznámili nejdříve prostřednictvím MLM organizací.

Guerilla marketing - 2

Guerilla marketing - 2 Úplatky? Teď se prosím nepohoršujte, nebude řeč o tajemných obálkách, zasouvaných v šeru do úřednických kapes. Hovoří-li guerillas o úplatcích, myslí tím malé dárky, které jsme všichni zvyklí přijímat jako reklamní předměty. Existují tlusté katalogy, kde si můžete vybrat od obligátní propisovací tužky přes digitální budík až po zlaté pero. A je jen málo lidí, kteří nemají radost třeba i jen z obyčejné tužky. Důležitá totiž není cena dárku, ale pocit, že to to zdarma. Guerillas však také hrají ještě na jednu strunu v lidském nitru - na touhu být uznáván a ceněn.

Stránky