Rok 2017: přežijí profesionálové

Rok 2017: přežijí profesionálovéNa sklonku starého roku bývá zvykem podívat se do křišťálové koule či použít jiný nástroj k věštění a nahlédnout tak do období, které nás čeká. Některé výzkumné agentury přinášejí obsáhlé informace o tom, co půjde nahoru a co naopak zmizí z našeho zorného pole. Ale dá se to i zjednodušit. A tak jsem nakonec dospěl jen k jedné jediné věci, která pro nás všechny bude v příštím roce důležitá. Ukazují na ni i události kolem EET a avízované či už realizované zavírání malých hospod a prodejen. V příštím roce se tedy podnikatelé budou výrazně dělit na dvě skupiny: na ty "s" a na ostatní "bez". Co to znamená?

Můžeme si to ukázat na příkladu restaurací. Někteří podnikatelé bědují, že budou muset zdražit "meníčka" a že jim utečou zákazníci. Jiní si pochvalují, že se konečně začnou zvyšovat ceny a odpadne laciná konkurence, která křivila trh. Kde je pravda? Podívejme se na důvod, který obvykle uvádějí ti, kdo hrdě na tabuli před podnikem hlásají, že mají polední menu za sedmdesát korun. Lidé prý nemají peníze. Po Vánocích jsem byl v restauraci, kde nejlevnější oběd vyjde na nějaké dvě stovky, a byla tam plno. Z větší části mladé rodiny s dětmi.

"Je zásadní a osudovou chybou domnívat se, že marketing patří mezi vědomosti zbytečné a neužitečné."

Na jedné diskusi jsem četl logickou úvahu: Zvýšíte-li ceny, bude k vám sice možná chodit méně lidí, ale tržby zůstanou přinejmenším stejné a ještě snížíte náklady. Proč tedy takto neuvažují všichni? Protože část podnikatelů umí jen uvařit jídlo odpovídající těm sedmdesáti korunám a udělat si reklamu tak, že cenu napíše na tabuli před vchodem. Tím veškerý jeho um končí. Proto má obavu, že když zvedne cenu nad úroveň svých služeb, nepřijde nikdo ( ale v e-booku Intuitivní marketing v restauraci se zdarma dozvíte, že je to jinak).

Co tedy v roce 2017 i pod vlivem EET nastane? Podnikatelé v pohostinství a v prodejnách se začnou výrazněji rozdělovat na amatéry a profesionály. Nebo to také můžeme řídi takto: Úspěšní budou dělat marketing a neúspěšní ne. Ačkoliv se u nás podniká už více jak dvacet let, nejeden podnikatel zůstává marketingem nepolíben a co hůře, je přesvědčen, že ho nepotřebuje.

V podnikání ovšem platí, že profesionálem není ten, kdo umí točit pivo nebo objednat zboží, ale kdo ovládá všechny podnikatelské dovednosti. Nestačí umět polovinu nebo dvě třetiny. Zvláště když tím, nad čím většina s lehkým srdcem mávne rukou, je marketing. Proč? Protože marketing není předražená reklama, jak se přes všechnu osvětu ještě menší podnikatelé domnívají. Jde o soubor všech činností, které dokáží přivést zákazníky a udržet si jejich věrnost ( viz také článek Kdo je to ten věrný zákazník?). Marketing je tedy i schopnost uvařit oběd v kvalitě, která odpovídá ne 70 korunám, ale dvojnásobku.

Věděli jste, že do pěti let od začátku podnikání skončí 77 % podnikatelů, kteří se spoléhají pouze na vlastní vědomosti, ale jen 7 % těch, kteří používají nějaké komplexní know-how? Rozdíl v úspěšnosti je tak zásadní, že je dobré se zajímat, v čem to vlastně je. V PARTNER PLUS takové know-how máme

.

S marketingem proto můžete zvýšit ceny, aniž by vám poklesly tržby. Můžete místo čekání, až někdo náhodou zabloudí do vaší prodejny, mít frontu před pultem. Můžete uspět proti větší konkurenci, která vám hrozí záhubou. To všechno dokážete, když se budete chovat marketingově a zvolíte chytrou marketingovou strategii. Nejde o nic obtížného. Zvládne to každý, kdo chce.

Rok 2017 proto rozdělí ty, kteří chtějí a ty, kdo nechtějí. Podnikatelé s jasným marketingovým směřováním porostou a získají i zákazníky svých konkurentů, kteří si nejsou schopni připustit, že ani za těch dvacet a více let praxe nevědí a neumí všechno. V roce 1928 řekl Tomáš Baťa v projevu k živnostníkům: " "Jednou z pro živnostníka nejnebezpečnějších pověr je domněnka vlastní dokonalosti. Je to pověra, jíž propadá nejvíce dospělých lidí. Projevuje se netykavostí, odmítáním poučení, přesvědčením, že nám není třeba vědět víc a učit se od každého." A ono to platí pořád. Není hanbou přiznat se, že něco nevím. Ale je zásadní a osudovou chybou domnívat se, že marketing patří mezi vědomosti zbytečné a neužitečné. Uvidíme to už v příštím roce, kdy se budou třídit amatéři a profesionálové ( a je jisté, že profesionálové jsou partnery programu PARTNER PLUS).

Intuitivní noviny

Každý měsíc vám pošlu emailem originální čerstvou dávku inspirace v Intuitivních novinách 

Doporučuji ke stažení zdarma: