Inspirace

Nová pravidla marketingu a PR: Jak to bylo dříve

   inspirace

"Primární technikou toho, co Seth Godin nazývá ''TV-industrial complex'', je vyrušení. V rámci tohoto systému sedí kreativní pracovníci reklamní agentury ve svých moderních kancelářích a vymýšlejí způsoby, jak vyrušit lidi tak, aby věnovali pozornost jednosměrné zprávě." Tímto zajímavým postřehem začíná kniha Davida Meermana Scotta Nová pravidla marketingu a PR. (Zoner Press, 2008). Proč a k čemu potřebujeme nová pravidla?
 

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? Jde především o výsledek

   inspirace

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? Jde především o výsledekOpomíjeným faktorem je také vážnost porad. Zmínil jsem se o tom, že se u Bati dbalo, aby účastníci byli nejen upraveni, ale dokonce svátečně oblečeni. Snad se to zdá být zbytečné a dokonce směšné, ale takové nařízení mělo svůj význam. Povyšovalo poradu nad běžnou práci, dávalo jí ráz výjimečné a důležité činnosti. To už samo o sobě stimulovalo účastníky, aby byli řádně připraveni a nejen v oblečení "na výši". Na druhou stranu, jak vzpomínají účastníci těchto konferencí, samotné jednání nebylo nijak úzkostlivě formální a v obsahu a vyjádření šlo vždy o výsledek.

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? Porady

   inspirace

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? PoradyJak už jsem uvedl, předností Baťova systému bylo vyvážené spojení direktivního řízení a samostatného rozhodování. Zatímco v mnoha dnešních podnicích tento poměr závisí především na tom, čeho je vedoucí pracovník ochoten se vzdát (přičemž při tom myslí zejména na prestiž), u Bati byla dělící čára jednoznačně dána. Direktivně se zadával úkol, který bylo třeba vždy splnit, tedy jakási spodní hranice. Na závodech, dílnách a dalších celcích i jednotlivcích pak bylo nalézt optimální cesty, jak tyto úkoly nejen splnit, ale také překročit, protože na tom byly závislé odměny (viz samospráva dílen).

Jan Baťa - pohled z druhé strany 3

   inspirace

Jan Baťa - pohled z druhé strany 3 Jan Baťa byl údajně hned dvakrát vážně varován před zhoubnou mocí politiky. Jednou to byl slovenský páter Hlinka, kdo ho při osobní rozmluvě nabádal: "Strážte sa politiky!" A podobně se vyslovil i americký obchodník Edward F. Filene: "Vaši práci, vaše dílo může podlomit jen jedno, pan Baťo, a to je politika." Jestliže Jan přesto na tato varování nedbal, nebylo to z důvodu velikášství a nezřízení touhy po moci, jak je bohužel dodnes vžité, ale z upřímné touhy pomoci jak svým lidem, tak celé zemi.

Jan Baťa - pohled z druhé strany 2

   inspirace

Jan Baťa - pohled z druhé strany 2 Kniha Jana Bati Těžké časy popisuje období zhruba mezi anšlusem Rakouska a autorovou emigrací do USA v červenci roku 1939. Podtitul sice říká, že jde o "román z průmyslového života", ale stejně tak bychom ji mohli označit za poutavou literaturou faktu. Jan Baťa je dobrý vypravěč a rozhodně jej nelze označit za pouhého grafomana, jak jeho literární projev i dnes občas vnímán. Vždyť ani nijak nevyužil svého postavení a většina jeho děl dodnes čeká na vydání.
 

Stránky