Inspirace

Cesta pravého vůdce 2

   inspirace

Cesta pravého vůdce 2 "Aby mohl vůdce vést buddhistickým způsobem, měl by rozvíjet svůj charakter prostřednictvím uplatňování zásad pravého názoru a pravého jednání." Dalajláma k tomu v knize Cesta pravého vůdce vyjmenovává sedm charakterových rysů ideální osoby: znalost zásad a příčin, znalost cílů a výsledků, znalost sebe sama, znalost míry, znalost vhodné příležitosti a efektivního využití času, znalost organizace a znalost lidí.
 

Cesta pravého vůdce 1

   inspirace

Cesta pravého vůdce 1 V materialistické společnosti, jakou ta naše je (nebo se alespoň tak tváří), může kniha, jejímž spolutvůrcem je dalajláma, vzbudit údiv: proč by se měl duchovní vůdce zabývat zrovna managementem? Vždyť mnozí manažeři považují svoji práci za výhradně exaktní obor. Naopak duchovní a sociální hodnoty jsou dnes v managementu často považovány za neutrální, ba dokonce za nežádoucí, směšné a naivní. Přesto a nebo právě proto je kniha Cesta pravého vůdce potřebná a důležitá.
 

Jan Baťa - pohled z druhé strany 6

   inspirace

Jan Baťa - pohled z druhé strany 6    A tím se dostáváme k nejsmutnějším kapitolám Janova života. Kdyby šlo jen o ztrátu podniků v Československu, jakkoliv to nebyla malá hodnota v penězích i emocích, zřejmě by se otřepal a pokračoval dále s neztenčeným elánem. Ale to, že se k nepřátelům přidali i jeho blízcí, ho nakonec zlomilo.
Hned po osvobození byli z čela zlínského podniku vyhozeni všichni dosavadní vedoucí a dosazen komunista dr. Ivan Holý jako národní správce. Ten se hned dává do práce, takže Jan brzy dostává informace o tom, jak kdysi prosperující podnik prodělává miliony denně.

Jan Baťa - pohled z druhé strany 5

   inspirace

Jan Baťa - pohled z druhé strany 5Dvanáctý červenec roku 1932 se stal dalším mezníkem v Janově životě. Tomáš, který nebyl zvyklý čekat, dal pokyn pilotovi, aby vzlétl do mlhy. Zanedlouho po startu se letadlo zřítilo. Zakladatel podniku byl mrtev.
E. E. Kisch v již zmíněné reportáži popsal, jak se prý Jan okamžitě ohlásil do telefonu "Zde šéf" a objednal si auto na letiště. A všichni kolem to prý považovali za rouhačství.
 

Nová pravidla marketingu a PR: Vztahy s médii

   inspirace

Nová pravidla vztahu s médii Na závěr exkurze knihou Nová pravidla marketingu a PR Davida Meermana Scotta se podívejme na jeho nová pravidla vztahu s médii: Necíleně vysílané propagační nabídky jsou spam. Tiskové zprávy zasílané novinářům týkající se oblastí, kterými se nezabývají, jsou spam. Pokud blogujete, novináři, kteří pokrývají tuto oblast, si vás najdou. Oslovujte nabídkami bloggery, protože být zahrnuti v důležitých blozích, povede k tomu, že si vás mainstreamová média všimnou.

Stránky