Nová pravidla marketingu a PR: Tiskové zprávy

   inspirace

Tiskové zprávy Prvotním účelem tiskových zpráv bylo komunikovat s médii. Je to sice partner obtížný, ale pracovníci PR si zvykli. Teď se po nich chce, aby zcela změnili své postupy i zacílení. Web totiž umožňuje oslovovat veřejnost přímo, bez zprostředkování novinami a časopisy. "Myslím, že PR profesionálové mají strach z neznáma," zamýšlí se David Meerman Scott v knize Nová pravidla marketingu a PR.

Co přinesl převrat způsobený webem? Hovoříte-li přímo k zákazníkům, nemůžete používat jazyk určený novinářům. Musíte mluvit tak, aby vám tito lidé rozuměli. A platí tu i další nová pravidla, například:

"Nevědí, jak komunikovat přímo se spotřebiteli a chtějí žít v minulosti, kdy nebyla jiná možnost, než používat média jako mluvčího."

Nevydávejte zprávy jen tehdy, když se dějí "velké" věci, najděte si dobrý důvod vydávat je pořád.

Pište zprávy, jejichž text je plný klíčových slov.

V čem je tajemství 70% rozdílu v úspěšnosti?Do pěti letech podnikání skončí 77 % podnikatelů, kteří se spoléhají pouze na vlastní vědomosti, ale jen 7 % těch, kteří používají nějaké komplexní know-how. Rozdíl v úspěšnosti je tak velký, že je dobré se zajímat, v čem to vlastně je. V PARTNER PLUS takové know-how máme

.

Optimalizujte způsob dodání vydávaných zpráv pro prohledávání a prohlížení.

Povšimněte si, že úkolem webové zprávy už není zaujmout čtenáře titulkem, ale umístit se na dobrém místě ve vyhledávači. Novými titulky jsou klíčová slova - to ona rozhodují, jestli si čtenáři vašeho sdělení všimnou nebo ne.

Chcete o tom vědět více?