Nová pravidla marketingu a PR: Jak to bylo dříve

   inspirace

"Primární technikou toho, co Seth Godin nazývá ''TV-industrial complex'', je vyrušení. V rámci tohoto systému sedí kreativní pracovníci reklamní agentury ve svých moderních kancelářích a vymýšlejí způsoby, jak vyrušit lidi tak, aby věnovali pozornost jednosměrné zprávě." Tímto zajímavým postřehem začíná kniha Davida Meermana Scotta Nová pravidla marketingu a PR. (Zoner Press, 2008).

Proč a k čemu potřebujeme nová pravidla? Zvláště když - jak autor sám upozorňuje - mnozí lidé jsou toho názoru, že všechny "nové podnikatelské myšlenky" nás jen odvádějí od základů podnikání a komunikace, které se po staletí nezměnily?

"Web přetvořil pravidla a vám nezbývá nic jiného, než změnit svůj marketing."

Protože svět marketingu byl před webem byl jiný než dnes. Ne všichni si to uvědomují. Mnozí kreativci, kteří se naučili dobře dělat televizní spoty, se domnívají, že mohou jednoduše své schopnosti převést na web. Není to pravda.


Co platilo dříve v marketingu

Podívejme se nejdříve, co platilo v marketingu dříve. David Scott vyjmenovává tato zastaralá pravidla:

 • Marketing jednoduše znamenal reklamu (a cejchování).
 • Reklama musela oslovovat masy.
 • Reklama spoléhala na vyrušení lidí, aby je přinutila věnovat pozornost reklamní zprávě.
 • Reklama byla jednosměrná: společnost > spotřebitel.
 • Reklama byla výhradně o prodávání produktů.
 • Reklama byla založena na kampaních, které měly omezený život.
 • Kreativita byla považována za nejdůležitější složku reklamy.
 • Pro reklamní agenturu bylo často důležitější vyhrát reklamní ocenění, než získat pro klienta nové spotřebitele.
 • Reklama a PR byly oddělené disciplíny vedené jinými lidmi s odlišnými cíli, strategiemi a měřícími a vyhodnocovacími kritérii.

Přinejmenším na internetu už nic z toho neplatí. Web přetvořil pravidla a vám nezbývá nic jiného, než změnit svůj marketing. Tedy, pokud skutečně chcete být úspěšní.

A co public relations (PR)? Scott říká, že to byl kdysi exkluzivní klub. PR pracovníci používali profesní hantýrku a řídili se přísnými pravidly. Zaměřovali se výhradně na novináře a vydavatele. Před rokem 1995 neexistovaly žádné podstatné alternativy, jak by mohla společnost povědět svůj příběh světu. Dnes můžete díky webu komunikovat s kupujícími i zájemci přímo.

Aktivní prodej - cesta k obchodnímu úspěchuPokud vám není lhostejné, jak vaše podnikání prosperuje, je aktivní prodej tím nejlepším způsobem, jak zvýšíte tržby. Není to obtížné, protože aktivní prodej je pro tradičního obchodníka přirozeným prostředím, kde se cítíte jako ryba ve vodě. Přečtěte si o tom více


A co dříve platilo v PR

Připomeňme si tedy ještě spolu s autorem knihy, co dříve platilo ve světě PR:

 • Jediný způsob jak "dostat nějaký inkoust" (prostor k vyjádření) byl přes média.
 • Společnosti komunikovaly s novináři prostřednictvím tiskových zpráv.
 • Nikdo kromě hrstky novinářů a redaktorů neviděl aktuální tiskovou zprávu.
 • Společnosti musely mít podstatnou informaci než mohly napsat tiskovou zprávu.
 • Použití profesní hantýrky bylo v pořádku, protože informovaní novináři jí rozuměli.
 • Nepředpokládalo se, že pošlete zprávu, aniž by obsahovala citace třetích stran, jako zákazníků, analytiků a expertů.
 • Jedinou možností, jak se kupující mohl dozvědět o obsahu těchto zpráv, byl případ, kdy o tom média napsala.
 • Jediný způsob jak měřit efektivnost tiskových zpráv byl přes rešerše zakládané do šanonů, které pokaždé zaznamenávaly, když se média uráčila povšimnout si zprávy společnosti.
 • PR a marketing byly oddělené disciplíny vedené jinými lidmi s odlišnými cíli, strategiemi, ale také měřícími a vyhodnocovacími technikami.

Klasická média se s oblibou chytají příběhů slavných lidí. J. K. Rowlingová, výkonný ředitel Apple Computers nebo Angelina Jolie a Brad Pitt se nemusejí obávat, že si jich nevšimnou. Pokud jste ale menší a méně slavní, musíte svůj příběh vyprávět sami. Naštěstí máte k dispozici web.

Chcete o tom vědět více?